Čtrnáct kroměřížských zastavení

Úvod

Pane Ježíši Kriste, ty jsi prošel křížovou cestou, která se završila tvým ukřižováním. Chceme si nyní připomenout tyto okamžiky, které nám přinesly spásu. Tvoje putování provázela četná setkání s lidmi, z jejichž postojů se dodnes můžeme poučit.

Právě tak se můžeme poučit i z příběhů novodobých Pilátů, Veronik, Marií, Šimonů i lotrů, kteří zanechali svoji stopu v našem kraji. Míru tvého utrpení a jeho smysl tak můžeme pro sebe objevit novým způsobem.

l. Ježíš odsouzen

K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Jak často slýcháme, že se Ježíš nechal odsoudit vlastně dobrovolně. Vždyť mu Pilát dal opakovaně možnost rétoricky z obvinění vykličkovat. Stačilo jen pár slov, která by byla alespoň nejednoznačná a Pilát byl ochoten se jich chytit a Ježíše šalamounsky skrýt před hněvem zfanatizovaného davu.

Neuhnout před zjevnou lží, nepřipustit dvojznačnou interpretaci křesťanské zvěsti. Jak nutně potřebujeme příklady a vzory, které je hodné následovat.

V Lutopecnách se narodil v roce 1928 Augustin Navrátil. Soudci Okresního soudu v Kroměříži byl nespravedlivě souzen. Lékaři zdejší psychiatrické nemocnice byl nesmyslně léčen s diagnózou „paranoia querulans“. Jeho pronásledování nebylo ani tak dílem démonické státní moci řízené z nejvyšších míst, ale výslednicí rozhodování jeho sousedů v Místním národním výboru v Lutopecnách, úředníků ONV Kroměříž či vedení státního podniku Pal Magneton. Třicet let tvrdohlavě vzdoroval komunistické kolektivizaci v zemědělství, vydával katolický samizdat, stal se signatářem Charty 77, sepsal tzv. Kroměřížskou petici, v níž vyzýval státní orgány, aby dodržovaly náboženskou svobodu. Za šíření této petice byl Navrátil v červenci 1978 poslán do psychiatrické léčebny. Stal se svědkem toho, že diagnóza není jen záležitostí vědy, ale i svědomí. V roce 1988 Navrátil inicioval petici známou jako Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů, kterou podepsalo více jak půl milionu lidí, a ta se tak stala nejmasovější akcí manifestujících odpor proti komunistickému režimu. Netoužil být hrdinou a ani po sametové revoluci se jím nestal. Svědomím této země ale určitě je. 

Pane, dej, ať také já dokážu rozlišit, jakým způsobem se mám postavit zlu.

Ukřižovaný Ježíši                       (lid): smiluj se nad námi!