VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU!

Bohoslužby v naší farnosti

Příležitost ke sv. zpovědi je vždy půl hodiny před každou mší svatou
(mimo sobotu a neděli)

Od 4.11. 2021 se opět každý 1. čtvrtek v měsíci zpovídá od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Životní situace

Chci požádat o křest Chci církevní sňatek Pomazání nemocných Církevní pohřeb Svátost smíření Svaté přijímání Svátost biřmování

Aktuálně

aktuality

Úmysl živého růžence na měsíc listopad:
za papeže Františka
úmysl pro živý růženec bude vyhlašován vždy první pondělí v měsíci na ranní mši sv.

Pozvánky

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb