Vítejte na našem webu!

Bohoslužby v naší farnosti

Příležitost ke sv. zpovědi je vždy půl hodiny před každou mší svatou
(mimo sobotu a neděli)

Od 4.11. 2021 se opět každý 1. čtvrtek v měsíci zpovídá od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Potřebuji vyřídit

Aktuálně:

Úmysl živého růžence na měsíc březen:
za ty, kteří se připravují na křest

Vzhledem k omezení večerních bohoslužeb, bude úmysl pro živý růženec vyhlašován vždy první pondělí v měsíci na ranní mši sv.:

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ
U Ježíše čerpám sílu změnit pohled. Uzdravený svědčil o Ježíši: „Byl jsem slepý, a teď vidím.“ (Jan 9,25)

Děti: Budu si všímat, když mi někdo pomáhá, a nezapomenu mu poděkovat.
Rozdělím se s druhými o dobré jídlo, o sladkosti, o hračky.
Budu si všímat, když někdo potřebuje pomoc, a pomůžu mu.
Budu v modlitbě každý večer děkovat za přírodu, za přátele, za mír, za rodinu.

Dospělí: Ježíši, pomoz mi, abych viděl: za co děkovat svým blízkým, jak
pomáhat potřebným, maličkosti, za které mám být vděčný.

Pozvánky:

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb