duchovní v naší farnosti

P. Mgr. Bohumil Kundl od 1. 7. 2018 – farář

 • 4. 7. 1978    se narodil  v Hrobicích
 • 2003 – 2004 jáhen ve Valašských kloboukách
 • 26.6.2004     vysvěcen na kněze
 • 2004 -2005   kaplan ve Valašských kloboukách
 • 2005 – 2008  kaplan v Uherském Brodě
 • 2008 – 2018   farář v Halenkovicích a Spytihněvi
 • od 1. 7. 2018   farářem v Kroměříži, farnost Panny Marie, od r. 2019 místoděkan

P. Mgr. Karel Hořák – kaplan od 1.7.2018 

 • 9.7.1980    narodil se ve Vsetíně
 • 2000-2005  studium na CMTF v Olomouci
 • 2005     jáhenské svěcení; jáhenská služba na AG  Kroměříž
 • 2006    vysvěcen na kněze-Zlín,Lidečko, Francova Lhota
 • 2009- 2018  farář v Hošťálkové; kaplan pro mládež děkanátu Vsetín
 • 1.7.2018 –  kaplan v Kroměříži

P. Mgr. Krzysztof Ryžko, SDS (salvatorián)

 • 2013 -2022 administrátor farnosti Javorník
 • od 1.7.2022 do 30. 11. 2022 kaplan v Kroměříži

P. Mgr. Krzysztof Leon KLAT

 • 1. 8. 1964 se narodil ve Varšavě
 • od 1. 7. 2021 -22.10. 2022 výpomocný duchovní v Kroměříži


Pastorační rada:

Ekonomická rada 

Pavel Dvořák
Jiří Havelka
Vladimíra Kapounková
Richard Novák
Pavel Motyčka 
Josef Pláteník
Marie Štěpančíková 
Linda Sigmundová
Olga Loučková
 
Ondřej Hubáček 
 
Jiří Stodůlka 
 
Tamara Suchánková 
 

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb