Archiv rubriky: Informace z farnosti

informace o dění ve farnosti, připravované akce, poutě apod.

ADVENTNÍ PŘÍPRAVA PRO DĚTI

lé děti, 
máme pro vás velké vánoční překvapení. Od 1. adventní neděle, bude pro vás v kostele na dětské mši  připravený „rybník“, který tam bude po celou dobu až do Štědrého dne a do něho si můžete každý pustit svého kapříka.     V košíčku budou připraveni nejen kapři ale i barevné šupinky, lepidlo a tužka. Kapříka si podepíšete a „pustíte do rybníka“. Za každou mši, které se zúčastníte a za splněné úkoly, které vám budeme během adventu dávat, přilepíte kapříkovi jednu barevnou šupinku.     Na Štědrý den po dětské mši svaté bude výlov rybníka a můžete si své kapříky odnést domů. Uvidíme, který z nich bude mít nejvíc šupinek.Toho odměníme! Tak přijďte všichni 1.12. na dětskou mši!

Šupinky za dobré skutky.:
– účast na mši. svaté
– za jedničku ve škole
– za pomoc mamince a tatínkovi
– za pomoc starým lidem
– nebudou den na mobilu nebo internetu
– za úklid pokojíčku
– za pomoc kamarádovi
– za přečtenou knížku
– za obrázek s Vánoční tématikou
– za výrobek dárku
– za pomoc při pečení cukroví
– za modlitbu v kostele
– za svatou zpověď
– za přímluvnou modlitbu pro potřebné

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 31. 10. 2019

Program:

1. Úvod – modlitba
2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost za předešlé období
3. Témata jednání:

1. nebude se kupovat nové ciborium
2. nebude se vybírat sbírka na pohřbech
3. pokladna vzadu u mříže se přesune na jiné místo, protože se            vykrádá i přes mříž
4. 1. 11. 2019 – mše sv. za rodiče, kteří přežili své děti /moc pěkná/
5. 2. 11. 2020 – návrh na příští rok – rozsvícená Kroměříž
6. 3. 11. 2019 – Dušičková pobožnost – v neděli v 15.00 h na hřbitově
7. 6. 12. 2019 – Sv. Mikuláš – v pátek v 18.00 h při mši sv. v kostele
8. 14. 12. 2019 – vánoční vyrábění s dětmi
9. 19. 12. 2019 – Živý Betlém – 10.00 h na radnici, 14.00 h koledy na radnici, 16.00 h na Velkém náměstí
10. 21. 12. 2019 – vánoční brigáda – sobota – po ranní mši sv.
11. 24. 12. 2019 – půlnoční dětská mše sv. v 15.30 h, půlnoční ve 22.00 h
12. 8. 2. 2020 – Farní ples – sál Psychiatrické nemocnice Kroměříž, hraje kroměřížská skupina Spam Rock a cimbálová muzika Pavla Kordíka
13. 15. 2. 2020 – Farní zabijačka – prase – zjistit možnosti koupení /Pavel Dvořák/
14. 18. 4. 2020 – Pouť chlapů – Blatnice pod Sv. Antonínkem
15. 16. 5. 2020 – Farní pouť – Ostrava – televize Noe
16. 8. – 15. 8. 2020 – Letní tábor pro děti – fara Dřevohostice – max. 30 dětí 1. -7. třída – vedoucí Ing. Martin Stachoň
17. 13. 7. – 16. 7. 2020 – ministrantský putovní tábor – možnost přihlásit se u O. Karla Hořáka
18. návrh: 5. 7. – 10. 7. 2020 – 5 dní – – Farní dovolená – možnost – kemp u Žamberka, chatky pro 4 – 5 osob, Kč 550,- 1noc/1 chatka
19. Návrh: informační list o aktivitách ve farnosti, i na faře, s tím souvisí – nefunkční oficiální webové stránky farnosti – zajištění nápravy, popř. změna správce webových stránek
20. Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 16. 1. 2020 v 18.00 h na faře.
4. Závěr – Modlitba

vyhotovila: Marie Štěpančíková, 4.11. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 12 9. 2019

Program:
1. Úvod – modlitba
2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost o prázdninách
3. Témata jednání:
          1/ 16.09.2019 – Děkanátní setkání dětí, které chodí do náboženství
– mše sv. 8.30 h v kostele P. Marie
          2/ 28. 09. 2019 – Farní pouť žen na Horu Matky Boží do Králík
– mše sv. v 10.00 h – slouží O. Bohumil
           3/ 05.10.2019 – Misijní kongres dětí – Téma: Velká síla malých skutků, – slavná mše sv. v 10.00 h v kostele P. Marie – slouží O. arc. J. Graubner, – bohatý misijní program pro děti i rodiče
           4/ 12.10.2019 – Děkanátní setkání schol- setkání mají na starosti animátoři děkanátu – mše sv. v 9.00 h v kostele P. Marie
        5/ Drakiáda pro děti – termín zatím nebyl stanoven, bude včas oznámen- organizačně zajišťuje J. Stodůlka
        6/ Dušičková pobožnost – v neděli 3. 11. 2019 v 15.00 h na hřbitově
         7/ Sv. Mikuláš – v pátek 6.12. 2019 v 18.00 h při mši sv. v kostele
        8/ Farní ples – možné termíny: 11/1, 25/1, 8/2 nebo 15/2 2020
organizaci zajišťuje farní rada P. Marie /O. Bohumil – sál v Jarohněvicích, hudba – cimbál – Kordíkovi, M. Štěpančíková, T. Suchánková, P. Motyčka, P. Dvořák/.
          9/ Živý Betlém, vánoční vyrábění – jako každý rok, zajišťuje O. Loučková a CZŠ Kroměříž
    10/ Pouť chlapů – návrh Ruda nad Štenberkem
     11/ Farní pouť 8. 5. 2019 – návrh – Ostrava – televize Noe
    12/ Letní tábor pro děti – termín nebyl zatím stanoven- místo pobytu -pravděpodobně Stará Voda v Jeseníkách- organizačně zajišťuje J. Stodůlka
     13/ Ministrantský putovní tábor – od 13.7. – do 16. 7. 2020- možnost přihlásit se u O. Karla Hořáka
     14/ Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 31.10. 2019 v 18.00 h na faře

4. Závěr – Modlitba
vyhotovila: Marie Štěpančíková, 12. 9. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 3. 6. 2019

1.Úvod
2.Přivítání a seznámení členů nově zvolené pastorační rady na období od 1.4. 2019 do 31.3.2023
3. Body jednání:

1/ Představení členů nové pastorační rady farnosti proběhne v neděli 9. 6. 2019 po mši sv. v 10:30 h – v ohláškách
2/ Slavnost Božího Těla letos bude ve čtvrtek dne 20. 6. 2019.
Mše sv. v 18.00 hodin bude sloužena v našem kostele P. Marie a
odtud půjde průvod do kostela sv. Mořice. Oltář na náměstí připravuje farnost sv. Mořice. /Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky a přispěli i květinami ze zahrádky, děkujeme./
3/ Letošní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se bude konat v sobotu dne 13. 7. 2019 od 14.00 hodin v olomoucké katedrále sv. Václava. Všechny farníky co nejsrdečněji zveme. Autobus do Olomouce bude zajištěn. Naše farnost dostala na této pouti na starost adoraci, připraví ji kněží farnosti.
4/ Farní tábor letos nebude.
5/ Farní pouť do Staré Vody u Libavé vychází letos na 27. 7. 2019.
Mše sv. bude v 10.00 hodin. Všechny také co nejsrdečněji zveme, autobus bude zajištěn. Podrobnosti včas zveřejníme.
6/ Farní hody budou 11. 8. 2019. Slavnostní hodová mše sv. bude letos – pozor změna oproti předešlým letům – ve 14 hodin. Občerstvení a bohatý program zajištěn /jako vždy prosíme, o napečení dobrot/.
7/ Úklidové služby: – rýna, svod a kanál před vchodem do kostela vyčištěny od holubího trusu cca před 3 týdny. Nutno čistit průběžně. – háky od kovového čističe bot před vchodem do kostela jsou v úklidové komoře – 2 ks
– otevírání hlavních vrat pro prohřátí kostela v letních měsících zajištěno.
8/ Předběžně oznamujeme:
Děkanská pouť dětí proběhne 16. 9. 2019 v Kroměříži
Celostátní misijní kongres se bude konat 5. 10. 2019 – mše sv. v 10:00 h s o. arcibiskupem + bohatý program, v Kroměříži
Děkanátní setkání schol se uskuteční 12. 10. 2019, v Kroměříži
9/ Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 18.00 h na faře
10/ Závěr

vyhotovila: Marie Štěpančíková, 4. 6. 2019