Mons. Vojtěch Šíma slaví 75 let

Jubilant pochází z malé vesničky Heřmanice u Oder, kde prožil dětství spolu se svými šesti sourozenci a získal základy pevné víry v rodině. Vystudoval zemědělskou střední o školu a absolvoval i dvouletou základní voz jenskou službu a pak rok pracoval jako technik ve Státním statku Odry.

Jeho cesta se ale měla ubírat jiným směrem. Přijal Boží výzvu ke kněžské službě a díky „Pražskému jaru” mohl nastoupit v roce 1970 na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a 28. června 1975 byl v Olomouci vysvěcen na kněze. Jeho kněžská dráha byla pestrá a zároveň požehnaná. Nastoupil jako kaplan do Uherského Hradiště, kde byl hodně ovlivněn P. Antonínem Šuránkem, na kterého vždycky vzpomíná s velkou úctou. Po roce byl poslán na dva roky do Starého Města a poté působil čtyři roky v Prostějově.

Od roku 1982 až do roku 1998 působil jako farář u nás v Otrokovicích. Z toho prvních sedm let nás ještě provázel hlubokou totalitou. Z paměti Otrokovjanů nikdy nevymizí pro jeho „otcovskou duchovní službu” a taky proto, že z jeho popudu a obrovského nasazení byl ve městě vybudován nový kostel sv. Vojtěcha, který byl posvěcen 1. 4. 1995. Pro toto dílo získával odborníky, brigádníky a prostředky a vytvořil nejen stavbu fyzickou, ale budoval přitom i „duchovní chrám” v srdcích mnoha lidí. Při velkých povodních v roce 1997 otec Vojtěch poskytl městu suterén kostela jako humanitární sklad. Otevřel tak dveře potřebným, bez ohledu na to, jestli jsou věřící či ne. Dodatečně byl v roce 2010 oceněn jako Osobnost města Otrokovice. Dovedl stmelovat mládež, zasloužil se o vznik a růst charitního díla známého pod názvem „Charita sv. Anežky”. Po jeho boku také působilo několik kaplanů, kteří v něm našli velký kněžský vzor.

Možná i proto byl v roce 1998 povolán arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem do Olomouce, aby tam působil ve funkci rektora Arcibiskupského kněžského semináře. V roce 1999 se stal kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Papež Jan Pavel Il. ho v roce 2004 jmenoval svým kaplanem s titulem Monsignor. V roce 2010 ho arcibiskup Jan Graubner ustanovil biskupským vikářem pro formaci kněží v olomoucké arcidiecézi.

Od 1. 7. 2013 působí jako rektor poutního a exercičního domu Stojanov na Velehradě, kde také bydlí. Dává exercicie kněžím, řeholníkům i laikům zaměřuje se v nich na různé profese či poslání, věnuje se duchovnímu vedení jednotlivců, řeholnic na Stojanově i zaměstnancům. Zastupuje ve farnostech. Věřící vyhledávají jeho službu pro opravdovost víry v Krista. Takovou pevnou nití v působení otce Vojtěcha je věta, kterou s oblibou říká: „Jde o to, aby byl člověk v Boží blízkosti rád.”

 Marie Čechová,Otrokovice

převzato z časopisu Oldin č.12/2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..