Svátost smíření v době karantény

Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“.
Katechismus katolické církve v článku 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

Arcibiskup Graubner vydal pokyn pro obřad žehnání pokrmů doma. Ke stažení zde

Doporučená videa zde
o. Bohumil

zpět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.