duchovní v naší farnosti

Domů » duchovní v naší farnosti » Strana 2

P. Mgr. Bohumil Kundl od 1. 7. 2018 – farář

 • 4. 7. 1978    se narodil  v Hrobicích
 • 2003 – 2004 jáhen ve Valašských kloboukách
 • 26.6.2004     vysvěcen na kněze
 • 2004 -2005   kaplan ve Valašských kloboukách
 • 2005 – 2008  kaplan v Uherském Brodě
 • 2008 – 2018   farář v Halenkovicích a Spytihněvi
 • od 1. 7. 2018   farářem v Kroměříži, farnost Panny Marie, od r. 2019 místoděkan

P. Mgr. Karel Hořák – kaplan od 1.7.2018 

 • 9.7.1980    narodil se ve Vsetíně
 • 2000-2005  studium na CMTF v Olomouci
 • 2005     jáhenské svěcení; jáhenská služba na AG  Kroměříž
 • 2006    vysvěcen na kněze-Zlín,Lidečko, Francova Lhota
 • 2009- 2018  farář v Hošťálkové; kaplan pro mládež děkanátu Vsetín
 • 1.7.2018 –  kaplan v Kroměříži

P. Mgr. Jiří Rek výpomocný duchovní

 • 10. 3. 1949 se narodil v Černotíně-Hluzově
 • 23. 6. 1979 vysvěcen na kněze
 • 2007-2012 farář ve Vsetíně
 • 1.7.2012-12.7.2023 farář v Uherském Brodě-Újezdci
 • od 13. 7. 2023   výpomocný duchovní v Kroměříži, farnost Panny Marie


Pastorační rada:

Ekonomická rada 

Jan Kapounek
Alena Dvorská
Marie Štěpančíková
Jiří Havelka
Pavel Motyčka 
Martin Krčma
Tamara Suchánková 
Linda Sigmundová
Vít Peštuka
 Pavel Kordík
Kamil Žvak
 
Olga Loučková
 
Jiří Stodůlka 
 
Miroslava Kordíková 
 

P. Mgr. Krzysztof Ryžko, SDS (salvatorián)

 • 2013 -2022 administrátor farnosti Javorník
 • od 1.7.2022 do 30. 11. 2022 kaplan v Kroměříži

 

P. Mgr. Krzysztof Leon KLAT

 • 1. 8. 1964 se narodil ve Varšavě
 • od 1. 7. 2021 -22.10. 2022 výpomocný duchovní v Kroměříži

Mgr. Pavel Fiala, jáhen od 1. 7. 2021

 • narozen v r. 1994
 • 19. 6. 2021 přijal jáhenské svěcení
 • 1. 7. 2021 nastoupil jáhenskou službu v Kroměříži
 • 25. 6. 2021 vysvěcen na kněze
 • od 1. 7. 2022 kaplan v Hranicích n.M.

Ph.D. P. Karel Skočovský od 1.7.2014- 29.2.2020 kaplan (od září 2015 – studia v Římě)

 • 17. 10. 1980  se narodil v Prostějově, po 2 letech se rodina přestěhovala do Slušovic
 • 1995-1999  studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
 • 1999-2007  studium psychologie na FF MU v Brně (Ph.D.)
 • 2007-2010 studium teologie na CMTF v Olomouci
 • 2010-2013  studium teologie na Papežské Lateránské  univerzitě, Řím
 • 13. 7. 2013     jáhenské svěcení
 • 2013-2014   jáhenská služba na AG v Kroměříži
 • 28. 6. 2014         kněžské svěcení  
 • od 1.7. 2014  kaplan v ŘKF Panny Marie v Kroměříži
 •  2015      od 15.9.2015 studium v Římě
 • od 1.3.202031.7.2022 kaplan v Zábřehu n.M.
 • od 1.8.2022 prefekt Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

 

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb