duchovní v naší farnosti

P. Mgr. Krzysztof Ryžko, SDS (salvatorián)

 • 2013 -2022 administrátor farnosti Javorník
 • od 1.7.2022 do 30. 11. 2022 kaplan v Kroměříži

P. Mgr. Krzysztof Leon KLAT

 • 1. 8. 1964 se narodil ve Varšavě
 • od 1. 7. 2021 -22.10. 2022 výpomocný duchovní v Kroměříži

Mgr. Pavel Fiala, jáhen od 1. 7. 2021

 • narozen v r. 1994
 • 19. 6. 2021 přijal jáhenské svěcení
 • 1. 7. 2021 nastoupil jáhenskou službu v Kroměříži
 • 25. 6. 2021 vysvěcen na kněze
 • od 1. 7. 2022 kaplan v Hranicích n.M.

Ph.D. P. Karel Skočovský od 1.7.2014- 29.2.2020 kaplan (od září 2015 – studia v Římě)

 • 17. 10. 1980  se narodil v Prostějově, po 2 letech se rodina přestěhovala do Slušovic
 • 1995-1999  studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
 • 1999-2007  studium psychologie na FF MU v Brně (Ph.D.)
 • 2007-2010 studium teologie na CMTF v Olomouci
 • 2010-2013  studium teologie na Papežské Lateránské  univerzitě, Řím
 • 13. 7. 2013     jáhenské svěcení
 • 2013-2014   jáhenská služba na AG v Kroměříži
 • 28. 6. 2014         kněžské svěcení  
 • od 1.7. 2014  kaplan v ŘKF Panny Marie v Kroměříži
 •  2015      od 15.9.2015 studium v Římě
 • od 1.3.202031.7.2022 kaplan v Zábřehu n.M.
 • od 1.8.2022 prefekt Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb