kostel P.Marie

historie kostela

Oltář 14ti Svatých pomocníků

 Jedná se o hodnotnou řezbářskou práci z období mezi lety 1715-1720. Autorství je přisuzováno Davidu Zurnovi z Olomouce nebo Lorenci Štadlerovi. Oltář byl do kostela přenesen z původního kostela ze 13. století, který byl při obsazení města Švédy a Valachy v polovině 17. století vyrabován a vypálen.  Rozměrný, plošně řešený rostlinný motiv v podobě akantových listů, tvoří podklad pro uctívaný obraz Panny Marie s Dítětem, který je tradičně vsazen do středu kompozice. Kolem něj jsou jakoby jeho květy rovnoměrně rozestavěny plastické figury čtrnácti pomocníků, přičemž každá z nich je vybavena příslušnými atributy včetně latinského jména daného světce či světice*.

Na oltáři je ještě obraz svatého Josefa, pěstouna Páně – ten se nepočítá ke 14 pomocníkům, ale je mocným pomocníkem ve všech záležitostech a ochráncem katolické církve.

Restaurátorské práce prováděla akademická sochařka a restaurátorka MgrA Kateřina Čiháková Myšková z Chlumce nad Cidlinou.
Na financování restaurátorských prací byly v letech 2013 až 2017 podány žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR a v roce 2015 i o dotaci z Krajského úřadu ve Zlíně.

S restaurováním se započalo v roce 2013 první etapou – restaurování 3 postav: sv. Erasma, sv. Eustacha a sv. Blažeje, pokračovalo v roce 2014 restaurováním postav sv. Víta, sv. Kateřiny a sv. Floriána.
V roce 2015 bylo započato s restaurováním nosné konstrukce a podloží oltáře s ornamentální výzdobou, která byla vzhledem k finanční náročnosti rozložena do dvou let. Po jejím ukončení pokračovalo restaurování zbylých osmi postav.

Celkové náklady činily 1 647.375,- Kč a byly uhrazeny z příspěvku Ministerstva kultury ČR, dotací z Fondu kultury Zlínského kraje a ze sbírek Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž.

Restaurátorské práce byly dokončeny v listopadu 2017.

Farnost vydala v roce 2015 brožurku „Pobožnost ke svatým čtrnácti pomocníkům“. Je zde původní oltář před restaurací a obssahuje texty z knihy „O čtrnácti svatých pomocnících a o jejich klášteře v Kadani nad Ohří“, vydané v roce 1948, vlastnoručně přepsané profesorem Vincencem Drápalem. Ten ji věnoval jednomu našemu farníkovi, který ji dal k dispozici, aby pomohl s financováním restaurování našeho oltáře. Doporučený příspěvek byl 15 Kč.

Po dokončení restaurování oltáře budou k dispozici návštěvníkům fotografie restaurovaného oltáře s popisem jednotlivých soch.

* Nejvýše ve svatozáři je – svatý Kryštof s Ježíškem na rameni; – svatý Pantaleon (hřeb v hlavě); – svatý Achác (kříž a trnová koruna); – svatá Barbora (kalich); – svatý Dionýz – Diviš (hlava); – svatý Cyriak (mlýnské kolo); – svatá Markéta (pes); – svatý Jiljí (srnka); – svatý Florián (vědro); 10 – svatý Vít (kohout); 11 – svatá Kateřina (kolo); 12 – svatý Eustach (jelení hlava); 13 – svatý Erasmus (střeva na cívce); 14 – svatý Blažej (překřížené svíce).
Na oltáři je ještě obraz sv. Josefa-pěstouna Páně- ten se nepočítá ke 14 pomocníkům, ale je mocným pomocníkem ve všech záležitostech a ochráncem katolické církve.

Oltář 14ti Božích pomocníků

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb