Vítejte na našem webu!

Bohoslužby v naší farnosti

Příležitost ke sv. zpovědi je vždy půl hodiny před každou mší svatou
(mimo sobotu a neděli)

Od 4.11. 2021 se opět každý 1. čtvrtek v měsíci zpovídá od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Aktuálně:

Úmysl živého růžence na měsíc květen:
za lidové misie v naší farnosti

Vzhledem k omezení večerních bohoslužeb, bude úmysl pro živý růženec vyhlašován vždy první pondělí v měsíci na ranní mši sv.:

Modlíme se za nového arcibiskupa

Pozvánky:

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb