Velikonoce 2022

11.4.Pondělí Svatého týdne.
Mše sv. v 8.00 h. a v 18.00 h.
Svátost smíření: od 7.30 do 9.00 h a od 16.00 do 18.00 h.
12.4.Úterý Svatého týdne.
Mše sv. v 8.00 h
Svátost smíření: od 7.30 do 9.00 h
13.4.Středa Svatého týdne.
Mše sv. v 8.00 a v 18.00 h.
Svátost smíření: od 7.30 do 9.00 h a od 16.00 do 18.00 h.
14.4.


Zelený čtvrtek – Slavnost Poslední večeře Páně
Mše svatá pouze v 18.00 h
Svátost smíření není!
Skaštice 19:00 hod.
15.4.
Velký pátek
Den přísného postu!
Křížová cesta v 8:00 hod.
Obřady Velkého pátku v 18.00 h.
Svátost smíření není!
Skaštice 18:00 hod.
16.4.
Bílá sobota
setrváváme na modlitbách u Kristova
hrobu a uvažujeme o jeho umučení
a smrti a také o jeho sestoupení mezi
mrtvé.
Adorace u Božího hrobu od 9:00 do 17:00 hod.
Obřady začínají v 20:30 hod.
Svátost smíření není!
17.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Mše sv. v 8:00, 9:15 a 10:30 hod.
Žehnání pokrmů
Svátost smíření není!
Skaštice 9:30 hod.
18.4.Pondělí velikonoční
Mše svaté pouze v 8.00 h a v 9.15 h !
Svátost smíření není!
Skaštice 8:00 hod.

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb