Svátost pomazání nemocných

Je určená zvláštním způsobem k  tomu, aby  posilovala ty, kteří jsou postižení nemocí.

Zvláštní milost svátosti má tyto účinky:

Církev kromě  pomazání nemocných poskytuje těm, kteří se chystají opustit tento život, pokrm na  cestu (viatikum), eucharistii.

Jestliže nemocný,  který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v  případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení.

Je vhodné přijmout pomazání nemocných před těžkým chirurgickým zákrokem.

Totéž platí u  starších osob, jejichž slabosti stále přibývá.

Při  slavení této svátosti duchovní maže olejem čelo a  ruce nemocného, mazání doprovází liturgickou modlitbou, kterou  vyprošuje zvláštní milosti této  svátosti. Svátost se uděluje buď jednotlivci, nebo  společně při  mši sv. (oznamujeme předem). Tuto svátost může přijmout jen katolík.

Co udělat v případě, že  chcete přijmout tuto  svátost?

Lidé, kteří mají před  operací nebo  nejsou v  přímém ohrožení života, přijímají sv.  pomazání nemocných po  domluvě s  knězem.

Lidé v  ohrožení života – většinou kněze volají příbuzní nebo  známí. Doporučujeme nečekat na  poslední chvíli. Čím dříve nemocný svátost přijme, tím lépe – kněz vyjíždí co nejdříve. Ale pamatujte, že i tak ne vždy to stihne

Co potřebujeme vědět, aby  kněz přijel včas?

Jméno nemocného, kde  se právě nachází – co nejpřesnější popis, jak se k  němu dostat (přesnou adresu doplněnou o  orientační body, oddělení nemocnice, číslo pokoje, apod.), zda je při vědomí a  schopen přijmout Tělo  Páně (i  v  případě bezvědomí lze svátost udělit).

Svátost se neuděluje zemřelým.