Pohřeb  (není svátost)

Pohřeb a  rozloučení s  blízkým zesnulým je smutnou událostí. Kněz u  pohřbu může přinést pozůstalým naději do  smutku a  bolesti. Modlí se a  přimlouvá za  zemřelého, ale i  za ty, které  smrt ranila.

Věříme, že rozloučení není konečné. Zemřelo pouze tělo, duše žije dál u  našeho nebeského Otce.

Pokud zesnulý věřil v  život věčný – byl křesťanem (věřil v  Boha, byl pokřtěný nebo se na  křest připravoval), měl by být pohřben jako křesťan – s církevními obřady.

Církevní rozloučení probíhá v kostele e mší svatou (výjímečně beze mše svaté), ať už se jedná o rozloučení před uložením do hrobu nebo kremaci.

Nemějte obavy, že  neznáte všechny úkony při  mši svaté nebo  církevním rozloučení, či že na  pohřeb přijdou i  ateisté.

Jedná se o  poslední službu zesnulému a  nezáleží na  vyznání těch, kteří mu ji přijdou prokázat. Kněz si je této situace vědomý, proto Vás při  obřadech upozorní, kdy  který úkon provádět.

Jestliže si přejete pro  zesnulého církevní rozloučení, upozorněte na  to zaměstnance pohřební služby při  domlouvání pohřbu.

Jistě Vám rádi poradí, jak postupovat dál.