Modlitební podpora

Do dnešního dne (6.12.2022) není nařízeno pokračování v jednání.
Bohužel ještě není konec. Další termín zatím není znám.
Další, snad už poslední jednání soudu bude v říjnu.

Hlavní líčení bude pokračovat v září

Od 1. září obnovujeme veřejné zapisování do modlitební podpory jak na internetu, tak i do seznamu v sakristii nebo ve farní kanceláři.
Na internetu, zasláním zprávy na adresu: okaja@farnostpm.cz.

Do 15. června měl být odevzdán poslední znalecký posudek následně nařízeno pokračování soudního jednání. Doposud není znám termín dalšího jednání. Od července bude zapojení do modlitebního řetězce probíhat zapsáním do seznamu v sakristii nebo telefonicky v kanceláři. Zveřejnění seznamu na webu farnosti bude pokračovat, až budeme znát termín jednání soudu.
Kdo by se chtěl zapojit do modlitební podpory, může se zapsat na konkrétní den v měsíci a
a) ten den se na tyto úmysly modlit a obětovat
nebo
b) se můžeme jako farnost duchovně spojit vždy v pátek v 15 h v modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství nebo jakékoli modlitby na tento úmysl.

tr>
datum Jméno
1.12.2022 Květa Hájková
2.12.2022 Zdena Olšinová
3.12.2022
4.12.2022
5.12.2022 Věra Skopalová
6.12.2022 Zdena Pešková
7.12.2022 K. Hadrava
8.12.2022 L. Váňová
9.12.2022 V. Horáková
10.12.2022 Sedlákovi
11.12.2022 L. Dolečková
12.12.2022 Drah. Michalcová
13.12.2022 Boh. Hudíková
14.12.2022 M. Moudrá
15.12.2022 Jarmila Pořízková
16.12.2022 L. Stratilová
17.12.2022 Klímovi
18.12.2022 Marie Vaculíková
19.12.2022 Kat. Stánková
20.12.2022 Jind. Konečná
21.12.2022 Skácelovi
22.12.2022 Vít. Borečková
23.12.2022 Eva Vrtělová, Jarmila Štolfová
24.12.2022
25.12.2022
26.12.2022
27.12.2022
28.12.2022
29.12.2022
30.12.2022
31.12.2022

Listopad

1.11.2022
2.11.2022 Věra Horáková
3.11.2022 Ludmila Váňová
4.11.2022 Drah. Michalcová
5.11.2022 Boh. Hudíková
6.11.2022 Ludmila Dolečková
7.11.2022 Věra Skopalová
8.11.2022 pí Stratilová
9.11.2022 Klímovi
10.11.2022 Marie Vaculíková
11.11.2022 Kat. Stanková
12.11.2022 Jindř. Konečná
13.11.2022 Sedlákovi
14.11.2022 Skácelovi
15.11.2022 Vít. Borečková
16.11.2022 Eva Vrtělová
17.11.2022 Váňová
18.11.2022 Hadravovi
19.11.2022 Ludmila Vyhlídová
20.11.2022 Ludmila Dolečková
21.11.2022 Věra Horáková
22.11.2022 Jarmila Štolfová
23.11.2022 Eva Vrtělová
24.11.2022 Ludmila Váňová
25.11.2022
26.11.2022
27.11.2022 M.Krejčiříková
28.11.2022 J. Maitner
29.11.2022 Ludmila Váňová
30.11.2022

Říjen

1.10.2022
2.10.2022
3.10.2022
4.10.2022
5.10.2022
6.10.2022 Věra Horáková
7.10.2022 Sedlákovi
8.10.2022 L. Váňová
9.10.2022 Ludmila Dolečková
10.10.2022 Drahk. \Michalcová
11.10.2022 Boh. Hudíková
12.10.2022 Marie Vaculíková
13.10.2022 Skácelovi
14.10.2022 Ludmila Vyhlídová
15.10.2022 Vít. Borečková
16.10.2022 Jind. Konečná
17.10.2022 Kateřina Staňková
18.10.2022 Věra Skopalová
19.10.2022 Věra Horáková
20.10.2022 Eva Vrtělová
21.10.2022 Jarmila Štolfová
22.10.2022 Josef Maitner
23.10.2022 Jana Maitnerová
24.10.2022 Alena Dvorská
25.10.2022 Eva Vrtělová
26.10.2022 Lukáš Král
27.10.2022 Jarmila Štolfová
28.10.2022 Lukáš Král
29.10.2022
30.10.2022
31.10.2022

Září

1.9.2022 Josef Pláteník
2.9.2022 Sedlákovi
3.9.2022 Vít,. Borečková
4.9.2022 L. Dolečková
5.9.2022 Věra Horáková
6.9.2022 Eva Vrtělová
7.9.2022 Kalmusovi a pí Zelenková
8.9.2022
9.9.2022
10.9.2022
11.9.2022 Věra Horáková
12.9.2022 Marie Štolfová
13.9.2022 L. Váňová
14.9.2022 L. Vyhlídová
15.9.2022 Marie Vaculíová
16.9.2022 Skácelovi
17.9.2022 B. Hudíková
18.9.2022 Drahomíra Michalcová
19.9.2022 Ludmila Dolečková
20.9.2022 Marie Štolfová
21.9.2022 Kat. Staňková
22.9.2022 J. Konečná
23.9.2022 Sedlákovi
24.9.2022 Alena Dvorská
25.9.2022 Josef Maitner
26.9.2022 Monika Matesová
27.9.2022
28.9.2022
29.9.2022
30.9.2022 Jana Dominika a Adélka Pláteníkovy

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb