Modlitební podpora

Do 15. června měl být odevzdán poslední znalecký posudek následně nařízeno pokračování soudního jednání. Doposud není znám termín dalšího jednání. Od července bude zapojení do modlitebního řetězce probíhat zapsáním do seznamu v sakristii nebo telefonicky v kanceláři. Zveřejnění seznamu na webu farnosti bude pokračovat, až budeme znát termín jednání soudu.


Kdo by se chtěl zapojit do modlitební podpory, může se zapsat na konkrétní den v měsíci a
a) ten den se na tyto úmysly modlit a obětovat
nebo
b) se můžeme jako farnost duchovně spojit vždy v pátek v 15 h v modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství nebo jakékoli modlitby na tento úmysl.informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb