Fotogalerie

Farní pouť do Šaštína září 2022

Boží tělo 2019

Misijní nedělní mše sv. 2021

Dětská mše sv. říjen 2021

Hody 2021

První sv. přijímání 2021

Dětská mše sv. 6. 6. 2021

Noc kostelů 2021

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužeb