Pouť D. Kounice a Kralice

V pondělí 1. května jsme společně podnikli pouť do Kralic nad Oslavou. Je to místo, kde žili čeští bratři a kde měli svou tiskárnu. Zde také byla vytištěna Bible kralická, literární i duchovní skvost 16. století.

Po cestě jsme se zastavili v Dolních Kounicích, v bývalém premonstrátském klášteře Rosa coeli, kde nás provedly paní průvodkyně.

Další zastávku v Náměšti nad Oslavou nás opustili pěší, kteří šlapali (cca 4 km) přes zámeckou oboru k cíli a kolaři, kteří vyrazili okruhem (cca 8 km) na kole do Kralic.

Paní vedoucí Památníku Bible kralické nás seznámila s historií tohoto místa místa i kostela, kde jsme společně slavili poutní mši sv. Ještě jsem se podívali na tvrz, kde údajně stála tiskárna i domy českých bratří.

No, a pak už nastal čas rozjezdu : Pěší vyrazili stezkou podél řeky Chvojnice do Senorad (13 km), cyklisti cyklotrasou až do Dolních Kounic (cca 34 km).
Ostatní užívali pěkného dne v Náměšti. Večer nás autobus postupně nabral a dopravil opět do Kroměříže.

Prožili jsme společné chvíle, slavili mši svatou, užili si krásného počasí i přírody. Díky Bohu za tento den!

Fotky si můžete prohlédnout

zde

Dvořákovi

Adorační den farnosti

Rozhodnutím olomouckého arcibiskupa byla s platností od 1. adventní neděle (1. prosince) roku 2002 znovu zavedena v diecézi stálá adorace. Stálou adoraci po celé diecézi zavedl svým rozhodnutím na základě encykliky papeže Pia XI. „Miserentissimus Deus“, arcibiskup Leopold Prečan roku 1934.

O adoračním dnu farnosti se vystaví Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin. Adorace se koná slavnostně, s co největší účastí lidu, a to tak, aby se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši.