Postní aktivita

Milé děti,

než v neděli po prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Všichni společně hledají, co je v životě opravdu důležité:
přátelství s Ježíšem ale i s druhými lidmi, kamarády. Aby měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí těch čtyřicet dní střídmě.
Ledacos načas odkládají: třeba zábavu u televize a kino, vyvařování dobrého jídla, různé oslavy, výpravy za nakupováním. Říká se tomu půst. Vrací lidským srdcím čistotu a radost. Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní na poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém Otci.

I my pro vás máme postní aktivitu. Vezměte si jedno kuřátko, které je pod nástěnkou v kostele, podepište si ho, připevněte na nástěnku a můžete si přilepit první vajíčko. Každou neděli vám řekneme buď na mši, nebo se dočtete ve Fiatu a na webových stránkách čtyři možnosti, jak se můžete ten daný týden postit.
Další neděli za dodržení půstu, nalepíte na skořápku kuřátku jednu malovanou kraslici. Bude jich celkem sedm a můžete si vybrat každou jinou. Tentokrát jsou to nálepky, tak nebude třeba ani lepidlo.
Na Velikonoční pondělí si vezmete vyzdobené kuřátko domů.

Vaše katechetka Tamara+