vyuka

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ŠK. ROK 2019/2020 - NA FAŘE

1. třídaúterý14:30 - 15:15 h    Tamara Suchánková
2. třídaúterý16:00 - 16:45 h    Tamara Suchánková
2. třídastředa14:15 - 15:00 h    Tamara Suchánková
3. třídastředa  14:15 - 15:00 h    Tamara Suchánková
3. třída středa15:00 - 15:45 h    P. Karel Hořák (příprava
                                        na 1. sv.přijímání)
4., 5. třídačtvrtek14.15 - 15.00 h    P. Karel Hořák
6. - 9. třídačtvrtek16.00 - 16.45 h    P. Bohumil Kundl


© design Max portman 2005