Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 18. 3. 2018 - 24. 3. 2019

Bratři a sestry, milí mladí přátelé, milé děti,

před několika dny jsme společně vstoupili do doby postní. Věřím, že jsme se mnozí z nás už těšili, až doba postní začne, abychom se zastavili ve shonu dnešní doby a dali jsme si různá předsevzetí, která by nám mohla pomoci napravit různé chyby a lidské slabosti, do kterých často padáme.

V době postní se hodně mluví o hříchu. Není to proto, aby nám hřích naháněl strach, ale proto, abychom si uvědomili, jak nás otročí, svazuje a činí nešťastnými. Před pár dny jsem četl moc pěkný příběh, který mě oslovil už nadpisem: Hřích je nebezpečný tím, že fascinuje.

Had dokáže chytit králíka. Může had, který se pohybuje relativně pomalu, chytit mrštného králíka? Ano. Probíhá to takto: Králík běží bez nejmenšího tušení v dostatečné vzdálenosti kolem hada. Had náhle vystrčí hlavu do výše a králík se zarazí. Ten pohyb ho zaujme. Běží ještě pár kroků a pak se otočí. Strnulé oči hada na něj hledí a jako by ho hypnotizovaly. Nehýbe se z místa. A had se plazí k němu. Králík by mohl uprchnout. Ale sedí jak přilepený. Když se had přiblíží na dostatečně blízkou vzdálenost, otevře tlamu, a zajíc strčí svou chvějící se hlavu do jeho chřtánu…

Moji drazí, a příběh končí krásnou větou z knihy Sirachovcovi 21,2: Prchej před hříchem jako před hadem.

A tak nám moc všem přeji, abychom zvláště v této krásné postní době dokázali odmítat hřích a volit lásku, kterou může dát jenom Pán, a která vede ke šťastnému a radostnému životu. Přeji vám krásné prožití doby postní.

o. Karel

19. 3.ÚT Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše sv.
Mše sv. v 8.00 h; a v 18.00 h – za muže ve farnosti.
22. 3.Od 17.20 h křížová cesta.
23. 3.SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
24. 3.NE 3. neděle postní.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h a v 10.30 h.
Od 15.00 h křížová cesta s postní promluvou.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 18. Dan 9,4b-10; Zl 79; Lk 6,36-38
ÚT 19. 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Zl 89(88); Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
STŘ 20. Jer 18,18-20; Zl 31; Mt 20,17-28
ČTV 21. Jer 17,5-10; Zl 1; Lk 16,19-31
22. Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Zl 105; Mt 21,33-43.45-46
SO 23. Mich 7,14-15.18-20; Zl 103; Lk 15,1-3.11-32
NE 24. Ex 3,1-8a.13-15; Zl 103(102); 1Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 18. 3. 2018 - 24. 3. 2019

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005