Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 5. 8. 2018 - 1. 9. 2019

Bratři a sestry, milé děti, milí mladí přátelé,

touto nedělí už vcházíme do druhé části prázdnin a dovolených. Zároveň vstupujeme do měsíce srpna, který jaksi více patří naší farnosti, protože v něm slavíme patronku našeho kostela - a to Pannu Marii Nanebevzatou.

Rád bych se s vámi podělil o kratinké zamyšlení k Panně Marii, které mě velice oslovilo.

Na začátku mše svaté kněz položil otázku: „Proč se vůbec modlíme k Panně Marii? Nestačilo by, kdybychom se obraceli přímo na Pána Ježíše?“ A pokračoval: „Nestačilo by to. Proč? Uvedu vám přiklad: mezi mladými kluky je jeden, který je zbožný a rád se modlí. Všimnou si toho jeho kamarádi a začnou k němu chodit a prosit ho v různých situacích o modlitbu.

Proč však jdou za ním a neobracejí se přímo na Pána Ježíše? Protože vědí, že ten chlapec je svou zbožností určitým způsobem blíž k Pánu Ježíši.“ A kněz pokračoval. „Víte, to samé je i s Marií. My se k ní obracíme proto, že je blíž k Pánu Ježíši. Ne proto, že by byl Pán Ježíš moc přísný a nemusel nás vyslyšet. Ne. Ale proto, že Panna Maria je blíž k Pánu Ježíši.“

Bratři a sestry, milé děti, milí mladí, až budeme slavit slavnost Nanebevzetí Panny Marie, zkusme si na toto vzpomenout. Nebojme se svěřovat naše modlitby za druhé k Ježíši skrze Pannu Marii. Maria naše modlitby vždycky vyslyší. Nebojme se Marii o cokoliv požádat.

A moc vám přeji nádherný zbytek prázdnin a krásnou dovolenou. Moc si odpočiňte a načerpejte hodně sil. A na dálku vám všem posílám Boží požehnání!

o. Karel

Svátky a čtení naleznete v aktuálním čísle FIATu.

PO .
ÚT .
STŘ .
ČTV .
.
SO .
NE .

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 5. 8. 2018 - 1. 9. 2019

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005