Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 13. 10. 2017 - 19. 11. 2017

13. 11. – sv. Anežka Česká

„Vynikající panna se neštítila topit v sále ani pracovat v kuchyni pro konvent sester, ale také připravovat svýma přečistýma rukama s velkou pečlivostí zvláštní jídla, která posílala nemocným a slabým bratřím, starostlivá jako Kristova služebnice Marta pečovat o Pána v jeho chudých.“ (Legenda svaté Anežky České.)

I my po vzoru sv. Anežky pečujme o chudé a nemocné pro našeho Pána!

13. 11. PO Památka sv. Anežky České, panny.
16. 11. 0CTV Mši sv. v 8.00 h bude celebrovat nový pomocný biskup Mons. Antonín Basler, koncelebrují kněží kroměřížského děkanátu. Mše sv. bude obětována za zemřelé kněze, kteří v kroměřížském děkanátu působili nebo se v něm narodili. Prosím, připojte se v modlitbě.
17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
18. 11. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
19. 11. NE 33. neděle v mezidobí.
Sbírka na naše opravy.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 13. Kol 3,12-17; Zl 103; Mt 25,31-46
ÚT 14. Mdr 2,23-3,9; Zl 34; Lk 17,7-10
STŘ 15. Mdr 6,1-11; Zl 82; Lk 17,11-19
ČTV 16. Mdr 7,22-8,1; Zl 119; Lk 17,20-25
17. Mdr 13,1-9; Zl 19; Lk 17,26-37
SO 18. Mdr 18,14-16;19,6-9; Zl 105; Lk 18,1-8
NE 19. Pr 31,10-13.19-20.30-31; Zl 128 (127); 1Sol 5,1-6; Mt 25,14-30

Další informace naleznete v elektronické podobě

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005