Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 14. 1. 2018 - 20. 1. 2019

Vstoupil jsem do vesnické samoobsluhy. Nebylo to proto, že bych potřeboval nějaký nákup, vlastně jsem ani konkrétně nevěděl, co nakupovat. Tento obchůdek s potravinami mně přinesl vzpomínky na mé rodiče, které jsem ztratil před dvěma lety. Rád si připomínám chvíle, kdy jsem rodiče jezdil navštěvovat ze svých farností. Vždy se na mě těšili, rádi naslouchali mému vypravování a měli radost ze všeho, co se mi dařilo. Před mou návštěvou obvykle chodívali do místní malé samoobsluhy a mezi jinými věcmi se v nákupu objevila i Studentská pečeť. Věděli, že tu čokoládu mám moc rád.

Trochu smutný jsem se zastavil u regálu s uzeninami. Zničehonic si vedle mne stoupla mladá paní a vybírala nějaký salám. Všimla si, že ji pozoruji, a usmála se. „Jedu s manželem a dětmi navštívit rodiče… a taťka miluje uzeniny,“ odvětila, „ale upřímně řečeno, za ty peníze… proto váhám…“

Podíval jsem se jí do očí. „Moji rodiče mi umřeli před dvěma lety,“ řekl jsem trochu rozechvělým hlasem. „Ani nevíte, jak moc bych si přál jim říct, jak je mám rád… Kupte tatínkovi tu nejlepší šunku a radujte se z každého okamžiku, který můžete trávit spolu.“ Paní pokynula a byla trošku dojatá.

Rozhlédl jsem se ještě po obchodě, a pak jsem zamířil k pokladně. Když jsem vyšel ven, zastavil jsem se na chvíli u místní vývěsky. Najednou z obchodu vyběhla ona paní od uzenin a zastavila se u mě. „To je pro vás,“ řekla tiše a vložila mi do dlaně Studentskou pečeť. Něžně se usmála a odkráčela pryč.

Chtěl jsem jí vysvětlit, co právě udělala, co zrovna tato čokoláda pro mě znamená, ale nebyl jsem schopen slov. Jak to mohla vědět? A pak se mi jako blesk z nebe vynořila odpověď. Rodiče na mne nezapomněli…

o. Bohumil

17. 1. ČTV Památka sv. Antonína, opata.
Od 18. do 25. 1. 2019 Týden modliteb za jednotu křesťanů. Program viz příští FIAT.
18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
19. 1. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
20. 1. NE 2. neděle v mezidobí.
Sbírka na naše opravy.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h dětská mše sv.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 14. Zid 1,1-6; Zl 97; Mk 1,14-20
ÚT 15. Zid 2,5-15; Zl 8; Mk 1,21b-28
STŘ 16. Zid 2,14-18; Zl 105; Mk 1,29-39
ČTV 17. Zid 3,7-14; Zl 95; Mk 1,40-45
18. Zid 4,1-5.11; Zl 78; Mk 2,1-12
SO 19. Zid 4,12-16; Zl 19; Mk 2,13-17
NE 20. Iz 62,1-5; Zl 96 (95); 1Kor 12,4-11; Jan 2,1-12

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 14. 1. 2018 - 20. 1. 2019

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005