Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 4. 10. 2018 - 10. 11. 2019

Bratři a sestry, milí mladí přátelé, milé děti,

začátek měsíce listopadu je vždy velmi krásný. Slavíme slavnost Všech Svatých a pak v modlitbách vzpomínáme na naše drahé zemřelé. V tyto dny také více chodíme na hřbitov, s mnohými společně každý večer, kde nejen zapalujeme svíce, ale hlavně se za naše zemřelé společně modlíme. A je to moc dobře.

Právě k tomuto „dušičkovému“ týdnu jsem našel krásný příběh, o který bych se s vámi teď rád podělil. Má název Rubášek. Jedna maminka měla sedmiletého chlapečka, tak hezkého a půvabného, že kdo se naněho podíval, musel si ho oblíbit, a maminka ho také měla nade všecko na světě. Tu se stalo, že se rozstonal a Pán Bůh si ho vzal k sobě. Maminka nebyla k utišení, dnem i nocí plakala.

Ale brzy poté, co je pochovali, začalo se dítě v noci ukazovat na místech, kde kdysi sedávalo a hrálo si. Když maminka plakala, plakalo také, a ráno zmizelo. Ale když maminka nepřestávala plakat, přišlo jednu noc v bílém rubášku, ve kterém bylo položeno do rakve, s věnečkem na hlavě, usedlo ji k nohám postele a řeklo: „Maminko, přestaň plakat, jinak v rakvi neusnu, protože můj rubášek nikdy neuschne od tvých slz, které na něj padají.“ Jak to maminka uslyšela, ulekla se a přestala plakat.

Druhou noc přišlo dítě zase, v ruce drželo světýlko a řeklo: „Vidíš, teď moje košilka brzy uschne a budu mít v hrobě pokoj.“ Maminka pak svěřila své trápení Pánu, nesla je tiše a trpělivě, a dítě už nepřišlo a pokojně spalo ve své postýlce pod zemí.

Bratři a sestry, milí mladí, milé děti, každé loučení s blízkým člověkem, kterého jsme měli rádi, je vždy velmi těžké a bolestné. Ale nikdy prosím nezapomeňme, že smrt je přechod z pozemského života do života věčného. Právě v tomto je pravá křesťanská naděje, která nás jednou může nést i v té nejtěžší chvíli našeho života. Chtěl bych nám všem moc popřát, abychom se jednou všichni mohli odstnout v otevřené Ježíšovi náručí v nebeském království, které je připravené pro každého z nás.

o. Karel

4. 11. pondělí sv. Karel Boromejský
Živý růženec
5. 11. úterý sv. Zachariáš a Alžběta
6. 11. středa sv. Leonard (Linhart)
7. 11. čtvrtek sv. Wilibrord
9. 11. sobota Svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
10. 11.neděle 31. neděle v mezidobí
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h a v 10.30 h

PO 4. Řím 11, 29-36; Žl 69; Lk 14, 12-14
ÚT 5.Řím 12, 5-16a; Žl 131; Lk 14, 15-24
STŘ 6.Řím 13, 8-10; Žl 112; Lk 14, 25-33
ČTV 7.Řím 14, 7-12; Žl 27; Lk 15, 1-10
8.Řím 15, 14-21; Žl 98; Lk 16, 1-8
SO 9.Ez 47, 1-2.8-9.12; Žl 46(45); 1Kor 3, 9c-11.16-17; Jan 2, 13-22
NE 10.2Mak 7, 1-2.9-14; Žl 17; 2Sol 2, 16-3,5; Lk 20, 27-38

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 4. 11. 2019 - 10. 11. 2019

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005