Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 3. 7. 2016 - 6. 8. 2017

Občas posíláme balík, napíšeme na něj adresu a nalepíme známku. K Bohu bychom měli denně posílat balík dobrých skutků. V ranní modlitbě můžeme říct: „Bože, obětujeme Ti skutky dnešního dne.“ To je adresa.

Doručovatelem, zprostředkovatelem je náš bližní. Co dáme bližnímu, ale s adresou na Boha, to vždy bezpečně dojde.

Potvrzením o příjmu jsou slova: „Cokoliv jste udělali jednomu z mých maličkých, mně jste učinili.“ Adresátem ať zůstává Bůh.

Požehnané a odpočinkové dny prázdnin přeje

P. Vít

PO 26. viz FIAT
ÚT 27.
STŘ 28.
ČTV 29.
30.
SO 1.
NE 2.

Další informace naleznete v elektronické podobě

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005