Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 2. 7. 2018 - 29. 7. 2018

Říká se, že prázdniny jsou největším přítelem učitelů (protože si mohou konečně na chvíli oddechnout), ale největším nepřítelem vzdělávání (protože děti během nich skoro všecko zapomenou).

Já myslím, že zas až tak zlé to nebude. Děti se učí pořád, i když o tom nevědí… O prázdninách a dovolených se ale všichni do jednoho musíme naučit jednu věc: dobře si odpočinout. A to je, věřte nevěřte, opravdu kumšt.

Za nás všecky kněze od Panny Marie bych vám chtěl popřát právě toto: požehnaný odpočinek, pokoj a radost, kterou náš Pán dokáže vždycky tvořivě rozmnožit.

P. Karel

O prázdninách budou bývat úterní mše sv. v 8.00 h!
3. 7.ÚT Svátek sv. Tomáše, apoštola.
5. 7.ČTVSlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše sv.
Mše sv. pouze v 8.00 h.
První čtvrtek v měsíci. Den modliteb za kněžská povolání.
POZOR! Sv. smíření navíc od 9.00 do 11.00 h NEBUDE!!!
Skaštice: Adorace ani mše sv. NEBUDOU!
6. 7.První pátek v měsíci.
Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí od 16.00 do 18.00 h.
Sv. smíření od 17.00 h.
Mše sv. v 8.00 h; a v 18.00 h.
7. 7.SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
8. 7.NE 14. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
11. 7.STŘ Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
14. 7.SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
15. 7.NE 15. neděle v mezidobí.
Sbírka na naše opravy.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
21. 7.SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
22. 7.NE 16. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
23. 7. PO Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
25. 7. STŘ Svátek sv. Jakuba, apoštola.
26. 7. ČTV Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů.
28. 7. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
29. 7. NE 17. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 2. Am 2,6-10.13-16; Zl 50; Mt 8,18-22
ÚT 3. Ef 2,19-22; Zl 117(116); Jan 20,24-29 10. Oz 8,4-7.11-13; Zl 115; Mt 9,32-38
STŘ 4. Am 5,14-15.21-24; Zl 50; Mt 8,28-34 11. Pr 2,1-9; Zl 34(33); Mt 19,27-29
ČTV 5. Iz 61,1-3a; Zl 117(116); 2Kor 4,1-2.5-7; Lk 10,1-9 12. Oz 11,1-4.8c-9; Zl 80; Mt 10,7-15
6. Am 8,4-6.9-12; Zl 119; Mt 9,9-13 13. Oz 14,2-10; Zl 51; Mt 10,16-23
SO 7. Am 9,11-15; Zl 85,9.11-12.13-14; Mt 9,14-17 14. Iz 6,1-8; Zl 93; Mt 10,24-33
NE 8. Ez 2,2-5; Zl 123(122); 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 15. Am 7,12-15; Zl 85(84); Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
PO 9. Oz 2,16b.17b-18.21-22; Zl 145; Mt 9,18-26
ÚT 10.Oz 8,4-7.11-13; Zl 115; Mt 9,32-38
STŘ 11.Pr 2,1-9; Zl 34(33); Mt 19,27-29
ČTV 12.Oz 11,1-4.8c-9; Zl 80; Mt 10,7-15
13.Oz 14,2-10; Zl 51; Mt 10,16-23
SO 14.Iz 6,1-8; Zl 93; Mt 10,24-33
NE 15.Am 7,12-15; Zl 85(84); Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
PO 16. Iz 1,10-17; Zl 50; Mt 10,34-11,1
ÚT 17. Iz 7,1-9; Zl 48; Mt 11,20-24 24. Mich 7,14-15.18-20; Zl 85; Mt 12,46-50
STŘ 18. Iz 10,5-7.13-16; Zl 94; Mt 11,25-27 25. 2Kor 4,7-15; Zl 126(125); Mt 20,20-28
ČTV 19. Iz 26,7-9.12.16-19; Zl 102; Mt 11,28-30 26. Jer 2,1-3.7-8.12-13; Zl 36; Mt 13,10-17
20. Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38; Mt 12,1-8 27. Jer 3,14-17; Jer 31; Mt 13,18-23
SO 21. Mich 2,1-5; Zl 10; Mt 12,14-21 28. Jer 7,11-11; Zl 84; Mt 13,24-30
NE 22. Jer 23,1-6; Zl 23(22); Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 29. 2Kral 4,42-44; Zl 145(144); Ef 4,1-6; Jan 6,1-15
PO 23. Gal 2,19-20; Zl 34; Jan 15,1-8
ÚT 24. Mich 7,14-15.18-20; Zl 85; Mt 12,46-50
STŘ 25. 2Kor 4,7-15; Zl 126(125); Mt 20,20-28
ČTV 26. Jer 2,1-3.7-8.12-13; Zl 36; Mt 13,10-17
27. Jer 3,14-17; Jer 31; Mt 13,18-23
SO 28. Jer 7,11-11; Zl 84; Mt 13,24-30
NE 29. NE 22. Jer 23,1-6; Zl 23(22); Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 29. 2Kral 4,42-44; Zl 145(144); Ef 4,1-6; Jan 6,1-15

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 2. 7. 2018 - 29. 7. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005