Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 16. 9. 2018 - 22. 9. 2019

Drazí bratři a sestry, milí mladí přátelé, milé děti,

opět tu máme září a s ním nový školní rok. Věřím, že jste si v období prázdnin a dovolených trošku odpočinuli a načerpali nových sil do následujícího období, které nám začíná.

Hodně dlouho jsem přemýšlel, co na povzbuzení bych měl napsat v tomto úvodníku. A napadlo mě, protože začíná nový školní rok, se trošku zamyslet nad tím, jak učil Pán Ježíš. Jinými slovy: nad tím, jaká vlastně byla Ježíšova pedagogika.

V knize Šťastní rodiče od salesiánského kněze Bruna Ferrera jsem vyčetl tyto krásné myšlenky: Pán Ježíš nikdy neodděluje to, co učí, od svého života. I když jiné vede, sám se nechává vést – stále komunikuje s Otcem a rozhoduje s ním o všech nejdůležitějších věcech. Učí opravdové lásce, která je schopna přinášet oběti. Věnuje se zástupům, ale vnímá i potřeby jednotlivců. Je tady pro všechny – pro lidi staré i pro děti, pro Heroda i pro Piláta, pro bohaté i pro chudé. Velmi důležitá je modlitba – sám jí věnuje obrovské množství času – jeho způsob modlitby dokonce tak fascinuje učedníky, že ho prosí, aby je naučil modlit se. Pán Ježíš, když vyučuje, vždy spočívá na každém svým pohledem, aby mu napomohl k duchovnímu růstu – nikdo pro něj není předem ztracený. Základem Ježíšovy pedagogiky je pokora.

Na závěr bych chtěl moc popřát všem učitelům, vychovatelům, žákům a studentům krásný školní rok a slíbit vám, že my kněží, na vás budeme pamatovat ve svých modlitbách a denně vám vyprošovat Boží požehnání.

o. Karel

13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
14. 9. SO Svátek Povýšení svatého Kříže.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
15. 9. NE 24. neděle v mezidobí.
Sbírka na naše opravy.
Mše sv. v 8.00 h a v 9.15 h; v 10.30 h dětská mše sv.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 9.
ÚT 10.
STŘ 11.
ČTV 12.
13.
SO 14.
NE 15.

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 16. 9. 2019 - 22. 9. 2019

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005