Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 19. 3. 2018 - 25. 3. 2018

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání mládeže.

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

Myslím na vás v modlitbách,

+ Mons. Pavel Posád, biskup, delegát pro mládež

19. 3. PO Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše sv.
23. 3. POZOR!!! Nebude ranní mše sv. v 8 h! Všichni jste zváni do kostela sv. Mořice.
Křížová cesta – misijní CZŠ – bude již od 17.00 h!!!
24. 3. SO Po mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
25. 3. NE KVĚTNÁ NEDĚLE
Květná neděle - každou mši svatou začneme průvodem s ratolestmi od zadní části kostela.
Přineste, prosím, pokladničky „Postní almužna“ a odevzdejte je do košíku u stolku s obětními dary.
Kroměříž: Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
V 15.00 h. křížová cesta.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 19.
ÚT 20.
STŘ 21.
ČTV 22.
23.
SO 24.
NE 25.

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 19. 3. 2018 - 25. 3. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005