Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 12. 11. 2018 - 18. 11. 2018

Bratři a sestry, milí mladí přátelé, milé děti,

začátek měsíce listopadu je vždy velmi krásný. Slavíme slavnost Všech Svatých a pak v modlitbách vzpomínáme na naše drahé zemřelé. V tyto dny jsme také více chodili na hřbitov, s mnohými společně každý večer, kde jsme nejen zapálili svíce, ale hlavně jsme se za naše zemřelé pomodlili. A je to moc dobře.

Měsíc listopad začíná vždy slavností Všech Svatých. V jedné brožurce jsem objevil krásný příběh, který mě moc oslovil a rád bych se s vámi o něj podělil.

Za opatem přišel mladý mnich a smutně spustil: „Jsem tak nešťastný. Jeden den prožiji krásně, zbožně se modlím, poctivě pracuji a večer spokojeně usnu. Ale druhý den jako by nic z toho neplatilo. Při modlitbě jsem roztržitý, v práci nešikovný a nakonec plný zklamání ze sebe i z celého světa. Mám strach, že svatosti nikdy nedosáhnu a do nebe se nedostanu.“

Tu mu opat odpověděl: „Můj synu, když se ti daří, Ježíš se s tebou raduje. A když se ti nedaří, tak s tebou soucítí. Pořád tě miluje. Na to mysli a buď si jistý, že svatost není bezchybnost, ale radost z poznávání a přijímání Boží lásky a odpuštění. Pravý svatý se neraduje ze sebe a svých úspěchů, ale z Boha a jeho darů. Nechválí sám sebe, ale svého Stvořitele. Žije s velikou vděčností a ví, že nebeskou bránu otvírá heslo: Pane, bez tebe bych to nedokázal.“

Bratři a sestry, milí mladí, milé děti, nikdy, prosím, nezapomeňme, že jsme milovanými dětmi našeho Pána. Moc nám tedy všem přeji, abychom denně zakoušeli, jak nás Pán Ježíš stále drží za ruku, jak nás vede a jak nám žehná. A tak jsme společně pomalinku putovali ke svatosti

o. Karel

12. 11. PO Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
13. 11. ÚT Památka sv. Anežky České, panny.
17. 11. SO Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
18. 11. NE 33. neděle v mezidobí.
Sbírka na naše opravy.
Mše sv. v 8.00 h a v 9.15 h; v 10.30 h dětská mše sv.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 12. Tit 1,1-9; Zl 24; Lk 17,1-6
ÚT 13. Kol 3,12-17; Zl 103; Mt 25,31-46
STŘ 14. Tit 3,1-7; Zl 23; Lk 17,11-19
ČTV 15. Flm 7-20; Zl 146; Lk 17,20-25
16. 2Jan 4-9; Zl 119; Lk 17,26-37
SO 17. 3Jan 5-8; Zl 112; Lk 18,1-8
NE 18. Dan 12,1-3; Zl 16(15); Zid 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 12. 11. 2018 - 18. 11. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005