Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 18. 6. 2018 - 24. 6. 2018

Při pohledu na unavené děti a učitele ve škole, kdy za okny praží slunce a ve třídě se nehne vzduch, bych jim všem nejraději popřál krásné a brzké prázdniny. Jenže pak si vzpomenu na jednu židovskou moudrost, která říká: Jestli jste se nechtěli učit v dětství - jak to chcete dohnat ve stáří?

A kniha Přísloví ujišťuje: Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro. (Př 16,16). A tak, i když mám s dětmi soucit, chtěl bych jim přát, aby využily poslední dny školy co nejlépe.

Zlatem může být i opravdové kamarádství a učit se nemusíme jen z učebnic, ale z každého moudrého slova, které řekne učitel, tatínek a maminka. Dokonce někdy i kněz. :)

Požehnané dny všem

otec Vít

21. 6.ČTV Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
23. 6.SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
24. 6.NE Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 18. 1Kral 21,1-16; Zl 5; Mt 5,38-42
ÚT 19. 1Kral 21,17-29; Zl 51; Mt 5,43-48
STŘ 20. 2Kral 2,1.6-14; Zl 31; Mt 6,1-6.16-18
ČTV 21. Sir 48,1-15(rec.1-14); Zl 97; Mt 6,7-15
22. 2Kral 11,1-4.9-18.20; Zl 132; Mt 6,19-23
SO 23. 2Kron 24,17-25; Zl 89; Mt 6,24-34
NE 24. Iz 49,1-6; Zl 139; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 18. 6. 2018 - 24. 6. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005