Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 15. 10. 2018 - 21. 10. 2018

Bratři a sestry, milí mladí přátelé, milé děti,

už před pár dny jsme společně vstoupili do měsíce října, který je krásný nejen tím, že se v přírodě listí na stromech nádherně zbarvuje, ale i tím, že je každoročně zasvěcen Panně Marii. Díky různým okolnostem, které přivedly papeže k tomu, že 7. říjen ustanovil jako památku Panny Marie Růžencové, je tento měsíc právě růženci zasvěcen.

V jedné brožůrce stálo: Když jsi nalezl Boha, nalezl jsi nejlepšího přítele. Když se modlíš, Bůh tě slyší a vyslyší tvé prosby. Když se přivineš k Bohu, nikdo tě nemůže v životě zviklat. Když skutečně hledáš Boha, odpustí ti tvé poklesky. Když nalezneš Boha, objevíš plnost svého života.

Jestliže nalezneš Krista, budeš slyšet Boží slovo. Růženec ti ukazuje, jak Ježíš žil. Pokaždé, když se modlíš růženec, jdeš spolu s Ježíšem. On tě vede k Otci, on ti dává svého Ducha a sílu. On tě povznáší na výšiny života, na vrcholky radosti a pokoje. On ti ukazuje zářící ideály a nádheru věčného života. Modli se denně růženec a budeš denně blíž k věčnému domovu.

Tolik z krásných slov o růženci. Na závěr bych vás chtěl poprosit: pokuste se doma v rodině, i se svými dětmi, každý večer spolu pomodlit desátek růžence. Pokud se vám to podaří, tak věřím, že zakusíte velké Boží požehnání ve vaší rodině. A nebojte, já se budu modlit s vámi a za vás a tak vám denně vyprošovat Boží požehnání.

Moc vám děkuji

o. Karel

15. 10. PO Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
16. 10. ÚT POZOR! Není školní mše sv.! Mše sv. začíná jako obvykle v 7.45 h.
17. 10. STŘ Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
18. 10. ČTV Svátek sv. Lukáše, evangelisty.
V 8.00 h školní mše sv.! Poté společná modlitba růžence.
20.10. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
 Svatý Hostýn: XX. svatohubertská pouť.
21. 10. NE 29. neděle v mezidobí.
Sbírka na misie.
Den modliteb za misie.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 a v 10.30 h – misijní mše sv. s průvodem dětí.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 15. Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 ; Zl 113; Lk 11,29-32
ÚT 16. Gal 5,1-6; Zl 119; Lk 11,37-41
STŘ 17. Gal 5,18-25; Zl 1; Lk 11,42-46
ČTV 18. 2Tim 4,9-17b; Zl 145(144); Lk 10,1-9
19. Ef 1,11-14; Zl 33; Lk 12,1-7
SO 20. Ef 1,15-23; Zl 8; Lk 12,8-12
NE 21. Iz 53,10-11; Zl 33(32); Zid 4,14-16; Mk 10,35-45

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 15. 10. 2018 - 21. 10. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005