Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 25. 9. 2017 - 1. 10. 2017

Svatý Václav – 28. 9. 2017

Svatý Václav je významnou postavou historie a církevních dějin. Je však ještě něčím více. Je symbolem naší příslušnosti k západní civilizaci. Už proto je název jeho svátku zvolen více než vhodně. Vzhledem k současné situaci je také vysoce aktuální. Svatý Václav je jedním z učitelů evropské civilizace.

Křesťanské hodnoty jsou pro Evropu a pro svět tou nejlepší variantou.

P. Iosif Altman

27. 9. STŘ Památka sv. Vincence de Paul, kněze.
Mše sv. v 8.00 h bude sloužena Mons. Bohumírem Vitáskem u příležitosti 25 let založení kroměřížské charity. Viz 2. str. FIAtu.
28. 9. ČTV Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše sv.
Výroční den jmenování arcibiskupem olomouckým Mons. Jana Graubnera (1992).
Den modliteb za kněžská povolání.
Mše sv. v 8.00 h. (Večerní mše sv. je v kostele sv. Mořice od 17.00 h.)
Skaštice: Mše sv. v 8.00 h.
 Stará Boleslav: Národní pouť k sv. Václavovi.
29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
30. 9. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
1. 10. NE 25. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h; v 10.30 h - dětská mše sv.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
Začíná říjen – měsíc růžence.
Růženec se budeme modlit
každé pondělí a středu od 17.30 h, pátek od 17.15 h.
Prosíme společenství, zapište se k vedení této modlitby!

PO 25. Ezd 1,1-6; Zl 126; Lk 8,16-18
ÚT 26. Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zl 122; Lk 8,19-21
STŘ 27. Ezd 9,5-9; Tob 13; Lk 9,1-6
ČTV 28. Mdr 6,9-21; 1Kron 29; 1Petr 1,3-6;2,21b-24; Mt 16,24-27
29. Dan 7,9-10.13-14; Zl 138(137); Jan 1,47-51
SO 30. Zach 2,5-9.14-15a; Jer 31; Lk 9,43b-45
NE 1. Ez 18,25-28; Zl 25(24); Flp 2,1-11; Mt 21,28-32

Další informace naleznete v elektronické podobě

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005