Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 15. 1. 2018 - 21. 1. 2018

Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

„Prvotní křesťanské společenství bylo jednotné. I když uskutečňování této jednoty nebylo nikdy jednoduché, raná církev sloužila celá staletí jako vzor společenství, které dokáže žít v pokoji a účinně hlásat mír.

Jednota, není vytvářena podobností, nýbrž láskou. Láska dokonce vzniká, roste a vyvíjí se v různosti. Proto patří k řádu stvoření, že muž je přitahován k ženě a žena k muži. Nefunguje-li rodina nebo společenství, omlouvá se to jednoduše: „Jsme příliš rozdílní.“ Konflikty však nezpůsobuje rozdílnost, ale nedostatek lásky.

Láska neproměňuje rozdílnost v harmonii nikoliv tím, že ji likviduje, ale tím, že ji přijme a respektuje. Respekt je jednou z nejkrásnějších vlastností lásky: úcta k vlastnostem druhého, k jeho jedinečné osobnosti. Miluji-li, je mým přáním, aby ten druhý byl co nejvíce sám sebou, potvrzuji ho vtom, čím se ode mne liší.

Papež Pavel VI. (+1978) prohlásil: „Mateřské srdce církve nepovažuje nikoho za cizince, nikoho nepovažuje za cizího, nikoho nepokládá za nepřítele, nečiní-li tak on sám.“

P. Iosif Altman

17. 1. STŘ Památka sv. Antonína, opata.
Od 18. 1. do 25. 1. je Týden modliteb za jednotu křesťanů.
18. 1. ČTV Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
20. 1. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
21. 1. NE 3. neděle v mezidobí.
Sbírka na naše opravy.
Mše sv. v 8.00 h a v 9.15 h; v 10.30 h – dětská mše sv.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 15. 1Sam 15,16-23; Zl 50; Mk 2,18-22
ÚT 16. 1Sam 16,1-13; Zl 89; Mk 2,23-28
STŘ 17. 1Sam 17,32-33.37.40-51; Zl 144; Mk 3,1-6
ČTV 18. 1Sam 18,6-9;19,1-7; Zl 56; Mk 3,7-12
19. 1Sam 24,3-21; Zl 57; Mk 3,13-19
SO 20. 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Zl 80; Mk 3,20-21
NE 21. Jon 3,1-5.10; Zl 25(24); 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 15. 1. 2018 - 21. 1. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005