Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 23. 4. 2018 - 29. 4. 2018

Bez kněží by nemohla církev žít v základní poslušnosti, která je pilířem její existence a jejího poslání v dějinách lidstva: v poslušnosti vůči Ježíšovu příkazu „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a učte je“ (Mt 28,19) a „to konejte na mou památku“ (Lk 22,19). Ježíšův příkaz tedy znamená hlásání evangelia a každodenní obnovování oběti jeho těla, obětovaného za nás, a jeho krve, prolité pro spásu světa.

Sv. Jan Pavel II.

Každý z nás potřebuje kněze. A každý z nás je nesen modlitbami těch, kteří zasvětili svůj život Bohu a církvi. Proto se dnes s velkou naléhavostí modlíme za dar nových duchovních povolání.

O. Vít

23. 4.PO Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
25. 4.STŘ Svátek sv. Marka, evangelisty.
28. 4.SO Po mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
 Sv. Hostýn: XXV. Hasičská pouť.
29. 4.NE 5. neděle velikonoční.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h mše sv.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 23. Sk 13,46-49; Zl 96(95); Jan 10,11-16
ÚT 24. Sk 11,19-26; Zl 87; Jan 10,22-30
STŘ 25. 1 Pt 5,5b-14; Zl 89; Mk 16,15-20
ČTV 26. Sk 13,13-25; Zl 89; Jan 13,16-20
27. Sk 13,26-33; Zl 2; Jan 14,1-6
SO 28. Sk 13,44-52; Zl 98; Jan 14,7-14
NE 29. Sk 9,26-31; Zl 22(21); 1Jan 3,18-24; Jan 15,1-8

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 23. 3. 2018 - 29. 4. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005