Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 24. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Navštívil jsem jednoho známého ve velkém činžovním domě. Vyprávěl mi, jak před několika měsíci vypukl požár v bytě jeho sousedů. Kolemjdoucí si všimli, že z oken šlehají plameny a vychází kouř. Nastal shon. Hledal se hasicí přístroj, ale jako by zmizel ze světa. Domácí nebyli doma. Než se vrátili, měli zařízení svého bytu vyházené před domem a uvnitř ohořelé stěny a podlahy. Byt pojištěn nebyl.

Nemusí hořet, abychom poznali, že je rozumné být připraven pro případ, že se vyskytne určitý problém. Zdá se mi, že moudrost častokrát také hledáme, „až když hoří“. Můžeme v životě zjistit, že jsme se rozhodli špatně, a to dokonce i ve velmi důležité věci: v práci, v podnikání, ve výběru školy, ve vztazích s druhými lidmi. Můžeme zjistit, že se stalo něco, co se stát nemělo, že naše děti se nám „nepovedly“, že jsme promarnili kus svého života. Dá se dělat něco proto, abychom nemoudrým věcem prostě předešli? Abychom nemuseli naříkat, až když už je pozdě?

Pravdou je, že člověk se s moudrostí nerodí. Moudrost se může získat až v průběhu života. Když se podíváme na člověka, kterého považujeme za moudrého, vidíme, že se mnohému naučil, s mnohým se seznámil, mnohé zažil na vlastní kůži. Něco se dozvěděl z vlastní zkušenosti, něco od druhých lidí, něco z knih.

Ale opravdu moudří lidé jsou zároveň i lidé pokorní. Považují to, co získali za dar, za který jsou vděční. Uvědomují si to, co vyjádřil autor biblického verše: „Každý skvělý dar, každé dokonalé obdarování přichází shůry“. Ukazuje se, že dar moudrosti dostává ten, komu skutečně o něco dobrého jde a něco pro to dělá

o. Bohumil

27. 9.CTV Památka sv. Vincence z Paula, kněze.
28. 9.Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše sv.
Výroční den jmenování arcibiskupem olomouckým Mons. Jana Graubnera.
Mše sv. v 8.00 a v 18.00 h.
 Stará Boleslav: Národní pouť ke sv. Václavu.
29. 9.SO Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
30. 9.NE 26. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
Začíná říjen – měsíc růžence.
Doporučujeme modlit se růženec doma i ve společenství a vyprošovat Boží dary pro celý svět.
Modlit se budeme půl hodiny před každou mší sv. (kromě neděle).
Prosíme zvláště společenství, aby se zapojila do vedení modlitby.

PO 24. PO 24. Pr 3,27-35; Zl 15; Lk 8,16-18
ÚT 25. Pr 21,1-6.10-13; Zl 119; Lk 8,19-21
STŘ 26. Pr 30,5-9; Zl 119; Lk 9,1-6
ČTV 27. Kaz 1,2-11 ; Zl 90; Lk 9,7-9
28. Mdr 6,9-21; 1Kron 29; 1Petr 1,3-6;2,21b-24; Mt 16,24-27
SO 29. Dan 7,9-10.13-14; Zl 138(137); Jan 1,47-51
NE 30. Nm 11,25-29; Zl 19(18); Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 24. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005