Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Živý růženec

Každé 1. pondělí v měsíci - 17.30 všechny růže se modlí růženec

18.00 mše sv. za živé a zemřelé členy Živého růžence; po mši sv. si skupinky vyměňují tajemství a každý člen obdrží zvláštní kněžské požehnání. Vede kněz.

O Živém růženci

Členové Živého růžence tvoří tzv. „růže“. Ty se modlí celý měsíc modlí tajemství růžence bolestného, radostného , vítězného nebo světla. Každé první pondělí v měsíci je v 18.00 h. za členy Živého růžence a jejich rodiny sloužena mše svatá, po které si skupinky růže mezi sebou vyměňují jednotlivá tajemství růžence.


© design Max portman 2005