Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Společenství seniorů

1. čtvrtek v měsíci v 16.00

Společenství zabývající se naukou církve. Společně sdílí své problémy spojené s věkem. Vede kněz.

O Společenství seniorů

Je součástí celosvětového hnutí „La vie montante“ (Život stoupající vzhůru), kterou vede švýcarský kněz P. Jan Maria Patois.

Vedoucí kroužků měla možnost setkat se s ním již dvakrát při jeho návštěvě naší vlasti. Francouzský název společenství nám má připomínat, že v tomto věku se stále více přibližujeme k setkání s naším Pánem.

V Kroměříži se již od roku 1995 scházejí dvě skupiny seniorů takto:

- ŘKF Panny Marie – první čtvrtek v měsíci v 16 h. na faře

- ŘKF sv. Mořice – třetí čtvrtek v měsíci v 14.30 h. v Centru pro rodinu.

Schůzky jsou pravidelně ohlašovány při nedělních bohoslužbách a ve farních časopisech FIAT a TRIO. Vlastní práce v kroužcích se řídí tématy připravovanými Centrem pro rodinný život v Olomouci. V letošním roce se probírá téma svátosti za přítomnosti kněze a s následujícím rozhovorem. Kromě měsíčních schůzek se konají i větší společná shromáždění u sester sv. Kříže a poutní zájezdy na Svatý Hostýn.

Na tyto akce jsou zváni i senioři, kteří se práce v kroužcích nezúčastňují. Animátoři se setkávají třikrát za rok v Olomouci a na podzim na duchovní obnově na Velehradě. Za dobu naší činnosti se nám podařilo vytvořit pěkné společenství a to i se skupinou sv. Mořice. Jsme vděčni a děkujeme našim otcům za jejich podporu a hlavně účast na naší činnosti. Rádi uvítáme mezi sebou další zájemce a srdečně je zveme.


Setkání seniorů
(pro zvětšení klikněte)

Setkání seniorů
(pro zvětšení klikněte)

Setkání seniorů
(pro zvětšení klikněte)

Setkání seniorů
(pro zvětšení klikněte)

Setkání seniorů
(pro zvětšení klikněte)
© design Max portman 2005