Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Sbor

středa v 19.30 h. na faře

Skupina těch, kteří svým zpěvem zvelebují bohoslužby.

O sboru

Provedení Chrámového sboru při kostele Panny Marie v Kroměříži pod vedením dirigenta p. Jiřího Kučery. Vánoce jsou oslavou narození dítěte, svátkem mateřství a rodiny. Posvátná úcta k narození Ježíše, kterého přišli oslavit a pozdravit lidé z širokého okolí a jehož narození si dnes připomínají lidé po celé zemi, inspirovala mnoho umělců - malířů, sochařů, skladatelů. Není bez zajímavosti, že v tomto kostele je na boční výzdobě trvale umístěný betlém v životní velikosti.

Vánoční období ve zdejším kostele oslavuje místní pěvecký sbor, vzniklý původně jako dětský sbor v r. 1942, hudebním doprovodem mší i samostatným koncertním provedením těchto hudebních děl každoročně a nepřetržitě od roku 1953. Na repertoáru se v průběhu let střídá až 20 různých provedení českých autorů. Slavná vánoční mše J.J. Ryby byla podle našich zápisů zpívaná nejméně během 27 Vánoc, k dalším autorům patří Fr. Kolařík, dr. Mácha, Štěpán Hlína, Miroslav Příhoda a v neposlední řadě i Miloš Gajdoš a bratr zakladatele místního pěveckého sboru P. Jana Bartka Josef Bartek.

Jsme sborem v místě, kam jsme chodili a chodíme všichni rádi. Nikdy jsme nezapisovali docházku, neomlouvali svou nepřítomnost. Vždycky jsme se scházeli podle toho, jak kdo mohl, podle zdravotní dispozice apod. Proto bychom také rádi využili této příležitosti a pozvali mezi nás nové zpěváky. Scházíme se pravidelně každou středu večer ve zpěvárně v prvním patře fary.

Ivo Rudolf

Kontakt:

Ivo Rudolf: ivo.rudolf@centrum.cz

© design Max portman 2005