Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Rozjímání nad žalmy

Každé první pondělí v měsíci po večerní mši sv. na faře.

Rozjímání nad žalmy.

Lze přijít i bez přihlášení.

Rozjímání nad žalmy

Scházíme se na faře a rozjímáme nad některým žalmem. Rozjímání vede kněz. Přijít lze kdykoliv i bez přihlášení. Setkáváme se každé druhé pondělí v měsíci na faře – po večerní mši svaté.


© design Max portman 2005