Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Společenství pro Ježíše

každou neděli v 19.00 h. na faře

Modlitební a evangelizační společenství. Kromě modlitby evangelizují skrze kurzy Filip a Alfa. Vede laik za přítomnosti kněze.

Logo

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45, kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45, fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00, fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)Víra v Ježíše jako osobního Spasitele a následné rozhodnutí trvale a zřetelně předávat Ježíši vládu nad svým životem (obrácení) se staly předpokladem pro osobní setkání s Láskou nebeského Otce v Duchu svatém.

Navázání osobního vztahu s nebeským Otcem, zkušenost Letnic a Boží moc, jíž jsme byli učiněni Božími dětmi, způsobily v našich srdcích touhu společně pracovat na šíření Božího království, a to způsobem, který nám v srdcích zjevuje Duch svatý. Tento způsob práce na Božím království lze shrnout do tří postupných kroků.

1. Od člověka bez Ježíše k člověku pro Ježíše

2. Od člověka pro Ježíše ke společenství pro Ježíše

3. Od společenství pro Ježíše ke společnosti pro Ježíše

Prostředkem k postupnému naplnění této představy (vize) je budování Brány. Brány jako místa, kudy se skrze hradby vchází do Jeruzaléma (Božího království). Brány jako místa, kde je přítomen živý Ježíš.

Brány, která je obrazným vyjádřením malého společenství, místem setkávání, duchovního narození a růstu Božích dětí. Stavba Brány je dokončena v okamžiku, kdy její členové učiní rozhodnutí vystavět své vlastní BRÁNY, a to se stejným cílem.


Kurz Alfa 2006
(pro zvětšení klikněte)

Kurz Alfa 2007

Kurz Filip 2007

Pět proměn Pavla 2009

FI09

Společenství pro Ježíše 2009

Kurz Emauzy 2010
© design Max portman 2005