Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Hnutí Modlitby matek

1. čtvrtek v měsíci; 18.00 h na faře

všechny skupinky

Modlitební společenství žen - modlí se především za rodiny. Malé skupinky žen se schází ve svých domovech nebo na faře, 1. čtvrtek v měsíci pak všechny na faře ke společné modlitbě.

O Hnutí Modlitby matek

V druhé polovině devadesátých let Veronika Walsler spolu se svou švagrovou Sandrou psaly knihu o postavení dětí v Anglii. Při sbírání faktů a statistik došly k šokujícímu poznání o tom, kolik dětí propadlo drogám, alkoholu, kolik je týraných, o dětské prostituci a osamělých dětech. O tom, že denně hledá pomoc na lince důvěry deset tisíc dětí. Když si autorky toto číslo ověřovaly, zjistily, že kapacita linky důvěry je právě jen deset tisíc. Jak pomoci? Není v lidských silách najít pomoc pro všechny, ale Bůh může být v každé situaci, do které ho pozveme. Proto se začaly modlit za všechny děti. Během velmi krátké doby se přidávaly další a další matky, které chtěly pomoci modlitbou. Tak vlastně vznikla myšlenka založit Hnutí MM. Toto se v krátké době rozšířilo do 80 zemí světa.

Před 11 lety přijely do naší farnosti zakladatelka Hnutí MM, V. Walsler, a koordinátorka pro Českou republiku, R. Fialová. Matky, které měly zájem zapojit se do Hnutí MM, informovala o způsobu, jakým probíhá setkání a dala nám brožurky, podle kterých se na setkání modlíme. Do Hnutí MM se mohou zapojit i ženy, které nemají vlastní děti, ale jsou třeba někomu duchovní matkou. Skupinky se setkávají jednou týdně tak, jak si ustanoví. Při těchto setkáních je možné sdělit své problémy, ale nejde o to radit, pouze se na určitý úmysl společně modlit. Také je nutné zachovat naprostou mlčenlivost o tom, co která matka sdělila.

Všechny matky se schází vždy první čtvrtek v měsíci v 17.45 h. na faře.

Setkání probíhá podle stanovených pravidel. Při modlitbě je na stole Bible, kříž a košíček, do kterého odevzdáváme kolečka se jmény dětí, za které se modlíme. Zahajujeme úvodní modlitbou, pak následuje čtení z Písma, další modlitby podle brožurky a pak i růženec. Na závěr přidáváme „Rodičovské požehnání“ a modlitbu Sv. Otce Jana Pavla II. za rodinu. Modlitby prokládáme písněmi, nebo si zazpíváme až na konec setkání.

Společenství je otevřené každé ženě, která má zájem se s námi modlit a není závazné. Datum setkání je pro každý měsíc uveden ve Fiatu. Přijďte s námi zakusit radost z modlitby za naše děti, ale třeba také za ty, které nemají nikoho, kdo by za ně sepjal ruce.

Kontakt: Jana Pláteníková


Začátek
(pro zvětšení klikněte)

Matky

Odevzdání dětí.

Ruce

Modlitba
© design Max portman 2005