Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Misijní skupinka

1x v měsíci dle dohody.

Pomoc misiím na Haiti, Adopce na dálku a další aktivity směřující k pomoci misiím.

O Misijní skupince

„Jestli-že skrze nějakého člověka přibylo ve světě o trochu víc lásky a dobroty, o trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl.“ (A. Delp)


Začala pracovat za působení misionářů oblátů v Kroměříži, kdy o. Marek přišel s myšlenkou navázání spolupráce s farností sv. Evžena de Mazenod v Les Cayes na Haiti. Krátce po navázání kontaktu a domluvě s o. Mauricem OMI, členové misijní skupinky a další lidé z naší farnosti adoptovali 32 dětí z Les Cayes. V kostele se začaly pravidelně konat mše na podporu misií.

Této chudé haitské farnosti jsme pomohli i finančně sbírkami z misijních mší, či prodejem vlastních výrobků na misijním jarmarku. Podpořili jsme projekt Praga-Haiti (Voda pro Haiti). Svou modlitbou a finanční sbírkou z poslední misijní bohoslužby jsme podpořili projekty Mariánského misijního díla v Pákistánu.

Z naší činnosti:

Modlitba za misie a misionáře po celém světě

Příprava a realizace misijních bohoslužeb

Příprava misijního jarmarku (1x ročně)

Příprava a realizace misijního mostu modlitby před misijní nedělí (říjen)

Křížová cesta za misionáře mučedníky

Vzdělávání o misiích, seznámení se s prací misionářů

Přednášky s dobrovolníky nebo účastníky misií, prezentace a filmy z chudých zemí

Realizace přednášek a výstav o misiích v kostele

Setkáváme se pravidelně jednou za měsíc. V případě potřeby ale i častěji, jako například při pomoci s balením materiálu Papežským misijním dílům, kdy jsme se setkávali i dvakrát týdně.

Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kteří se chtějí o misích něco dozvědět, kteří nejsou lhostejní k chudobě jak duchovní, tak i hmotné a mají touhu pomáhat. Informace zveřejňujeme v jedné z vitrín v předsíni kostela.


Misijní jarmark
(pro zvětšení klikněte)

Malování
(pro zvětšení klikněte)

Malování
(pro zvětšení klikněte)

Malování
(pro zvětšení klikněte)

Misijní jarmark
(pro zvětšení klikněte)
Misijní výstava
(pro zvětšení klikněte)
Misijní výstava
(pro zvětšení klikněte)
© design Max portman 2005