Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Mariina Legie

každé pondělí v 16.30 h. na faře

Společenství modlitby a rozšiřování úcty k Panně Marii.

O Mariině Legii

Mariina Legie je hnutí katolických laiků, kteří se souhlasem církve a pod vedením „Marie Neposkvrněné – Prostřednice všech milostí slouží církvi. Na celém světě má asi 3 miliony aktivních členů. Cílem je prohlubování náboženského života. Začátkem roku 1998 pozval P. Karl Zaiser OMI MUDr. Andrease Seidela – zástupce senátu Mariiny legie z Vídně, kteří spolu založili naše společenství „Královny vítězné“. Duchovním vedením byl pověřen P. Günther Ecklbauer OMI.

Středem veškeré práce je pravidelné týdenní setkávání legionářů. Průběh setkávání je na celém světě stejný. Začíná modlitbou Tessery, vzýváním Ducha svatého a růžencem před soškou Panny Marie – Královny Legie.

svém apoštolátu navštěvují členové nemocné v nemocnicích, v zařízeních pro starší občany i v soukromí. Rozdávají zázračné medailky Neposkvrněného početí a rozmlouvají s lidmi o Bohu a duchovních věcech a snaží se je s pomocí Panny Marie přivést blíže k Pánu Ježíši.

Rádi přivítáme další zájemce. M. Věrná


Výročí
(pro zvětšení klikněte)
© design Max portman 2005