Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Kostička

Pátek v 15.30 h.

Společenství pro děti - výtvarné dílny, misijní aktivity, apod.

O Kostičce - společenství školáčků a malých školáků

Na našich setkáních se vždycky dovíme něco nového o Pánu Ježíši, příbězích z Bible, Desateru, svatých, které si v průběhu roku připomínáme, misiích nebo o událostech, které nás provází církevním rokem.

Témata "vážná" prokládáme spoustou legrace, hrami, soutěžemi nebo písničkami, které si pak můžeme zazpívat na dětských mších svatých. Na každém setkání vytváříme nějakou maličkost pro radost, kterou si odnášíme s sebou domů.

Jsme zapojeni do misijních aktivit Papežského misijního díla dětí - drobnosti, které vytváříme během roku při našich vyráběních, prodáváme na misijním jarmarku, před Vánocemi přispíváme na „Jeden dárek navíc“, šetříme peníze v „Misijním bonbónku“ aj.

Nejsme žádná uzavřená společnost - jak děti odrůstají, přicházejí mezi nás většinou jejich mladší sourozenci. Kostička je jednou z aktivit, které nabízí Klub Salesiánského hnutí mládeže v Kroměříži. (více na www.shm.cz)

Vladimíra Kapounková


Kostička
(pro zvětšení klikněte)
Tvoření
(pro zvětšení klikněte)
Výrobky
(pro zvětšení klikněte)
Misijní jarmark
(pro zvětšení klikněte)
Hrajeme si
(pro zvětšení klikněte)
Výrobky
(pro zvětšení klikněte)
Výrobky ke Třem králům
(pro zvětšení klikněte)

© design Max portman 2005