Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Biblický most

Každé 2. pondělí v měsíci.

V 18.00 mše sv. za členy a jejich rodiny, výměna žalmů. Vede kněz.

O Biblickém mostu

Skupinka osob se celý měsíc modlí určený text z Písma svatého, tj. jeden až tři verše z žalmu denně. Boží slovo je živé a plné dobrých zpráv. Skrze ně k nám Bůh mluví. Chtějme mu naslouchat, číst je a tím zlepšovat kvalitu našeho srdce a života. Nebojme se zapojit do tohoto díla modlitby. Každé druhé pondělí v měsíci je v 18.00 h. sloužena mše svatá za členy Biblického mostu a jejich rodiny.


Ukázka tabulky Biblického mostu
(pro zvětšení klikněte)
© design Max portman 2005