Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Biblická hodina

Každá druhá středa.

Čtení a rozjímání nad Písmem sv. Vede kněz.

Biblická hodina

Probíráme různé blické události, evangelia aj. z různých pohledů. Je zde i místo pro dotazy a diskuzi. Přijít může každý zájemce i bez přihlášení. Vede kněz. Setkáváme se dvakrát do měsíce na faře, vždy ve středu od 18.45 h.


© design Max portman 2005