Opravy ve farnosti

Etapa 2014

Uskutečnilo se výběrové řízení, vyhrála firma H & B delta ze Vsetína.

První etapa prací v hodnotě 2.880.000,- Kč zahrnuje střechu ze zahrady včetně oprav střechy nad průjezdem.

Při demontáži měděných plechů, které měly být po očištění vráceny zpět, bylo zjištěno, že jejich stav je natolik špatný, že je nelze znovu použít. Proto se cena navyšuje o cca 300.000,- ke dni 23. 5. 2014.

Autor fotografií: P. Vít Hlavica aj.

© design Max portman 2005