Opravy ve farnosti

Oltář 14 Božích pomocníků

Restaurování Oltáře 14 svatých pomocníků probíhá v několika etapách.

Fotografie pocházejí z restaurátorských zpráv a návrhů restaurátorky MgA. Kateřiny Čihákové Myškové z Chlumce nad Cidlinou.

© design Max portman 2005