Misie

Misie

Září 2008

Milovaná teto Lindo a všichni mí drazí strýčkové a tety,

se starostlivostí jsem začal psát svůj dopis. Daří se mi zde dobře. Moje starší sestra před měsícem prodělala plané neštovice. Nyní je jí už lépe. Druhá sestra a moji rodiče se též mají dobře. Všichni na vás myslí. Když mi sociální pracovníci řekli, že budeme pro vás psát dopisy, má radost neznala hranic. Teto, byl jsem šťastný, když mi řekli, že mi přišel od vás dopis. Velmi děkuji za notes, bloček, pastelky a samolepky. Byl jsem potěšený ze zjištění, že vám můj poslední dopis udělal radost. Posílám svou vděčnost všem svým tetičkám a strýčkům ve dvou farnostech. Děkuji taky za informace o vašich rodinách. Rád jsem se dozvěděl, jak jste trávili své letní dovolené.

Soutěž citrón a lžička spočívá v tom, že se běhá se lžičkou, která se drží ústy a je na ní citrón. Kdo doběhne do branky a hodí tam citrón, je vítěz. Nevím už, kolik uplynulo času, když jsem naposledy četl tvůj dopis. Nyní jsem získal první místo v běhu.

V měsíci březnu skončilo naše zkoušení za rok. Výsledky nám oznámili desátého dubna. Byl jsem úspěšný. Tento rok navštěvuji osmou třídu. Vzdělání od osmé do desáté třídy říkáme „secondary school“ (pozn. střední škola, ale v tomto významu pravděpodobně spíše vyšší základní škola). Ujišťuji vás, že budu v tomto roce věnovat svému studiu více pozornosti. Chci se hodně učit. Ze sponzorského programu jsem obdržel uniformu, boty, tašku, knihy a jiné školní potřeby, které budu v tomto roce potřebovat. Klášter mi též zaplatil školné. Jsem vám tak zavázán za všechnu vaši lásku a podporu, kterou mi dáváte!

Od desátého dubna do třicátého prvního května jsme měli letní prázdniny. Po mnoho dnů jsme čekali netrpělivě na tyto svátky. Na několik dnů jsem navštívil naše rodné místo. Tam jsem si denně vykládal a hrál se svými bratranci a sestřenicemi. Až jsem tam strávil několik dnů, vrátil jsem se zpět domů. Moje sestra se mi smála, když objevila moje mezery v matematice. Pomáhal jsem matce s malými domácími pracemi. Také jsem navštívil své přátele. Tam jsem četl noviny. Na táboře jsem četl noviny pravidelně, abych tak zvýšil své znalosti. Ačkoli prázdniny trvaly dva měsíce, uběhly příliš rychle.

O těchto prázdninách pro nás klášter připravil tábor. Tento tábor nám přinesl mnoho her a vzdělávacích lekcí. Strýc z kláštera nám dal více informací o tématu pozitivního myšlení. Doporučil nám vždy myslet s pozitivním přístupem.

Cvičení pro náš každodenní život nám přinesla lepší pochopení tématu. Měli jsme různé hry a soutěže. Vítězové dostali na konci tábora ceny. Cítil jsem, že by tábor mohl trvat o několik dnů déle. Zúčastnit se takového krásného tábora mohu díky pomoci z vašich rodin. Děkuji vám za to velmi moc.

Váš drahý syn Solomon

Drazí přátelé,

dny a měsíce přecházejí, stejně jako roční období, a s tím se mění i životní podmínky. Ale život pokračuje s nadějí v přicházející dny. Je pro mě opět velkým potěšením pozdravit vás srdečně z mé vlasti. Jsem přesvědčen, že minulé měsíce, které uplynuly od mého posledního dopisu, vám byly milé a cenné a náš Spasitel Ježíš o vás v tyto dny pečoval v každých potřebách.

Je pro mě potěšením, že mohu napsat několik slov z mého pobytu v Kanadě. Z mého předešlého dopisu již víte, že jsem pobýval v Kanadě šest měsíců. Ač to byla krátká doba, musím souhlasit, že jsem tam získal neocenitelné znalosti a zkušenosti. Moje studium v Coady International Institute v Kanadě měly ohromný vliv na mé myšlení a větší rozvoj. S účastníky tohoto komunitně orientovaného programu pro rozvoj lidí jsme šli pořád kupředu.

K mému minulému dopisu: jsem velmi potěšen, že Chaitanya rozvinula naše plánované programy a projekty tak, jak si naplánovala. V prosinci jsme nemohli sledovat tradiční slavení vánočních svátků, ne kvůli nesnázím, ale proto, že kancelář byla 24. i 25. prosince zavřena. 26. prosince byl program Sneha Koota pro všechny příjemce rozvojových půjček. Počet zúčastněných byl menší než minulý rok, protože nebylo pro ně vhodné cestovat ze vzdálených míst hned po slavení Vánoc. Nový rok slavila Chaitanya 2. ledna a byla to velká příležitost pro všechny zaměstnance, a jak doufám, tak i všechny účastníky. Každý zaměstnanec organizace byl oceněn za svůj přínos a rozvoj organizace cestovní taškou.

27. ledna, Integrační rozvojový program dětí z Adopce na dálku, oddělení rozvoje a orientačních programů, připravovalo 173 sponzorovaných studentů z naší diecéze, navštěvujících 10. třídu, k napsání předpokládaných zkoušek v březnu 2008. Jak jsem již informoval v minulém letním dopisu, naše státní vzdělávací odvětví ustanovilo nový způsob zkoušek, to jsou absolutně nové zkušenosti pro naše studenty. Rodiny studentů byly potěšeny, že jsme pozvali tři dobré známe učitele, aby dali studentům rady k procedurám a podmínkám zkoušek a řádně poradili v matematice, angličtině a vědních předmětech. Znovu to uděláme, pokud seženeme vhodné učitele.

Únor a březen byly obdobím plné práce pro sponzorský program, protože jsme připravovali letní tábory, které byly naplánovány na letní prázdniny pro školy a vysoké školy.

Mezi tím, 2. února, navštívila Chaitanyu skupina 18 hostů z České republiky, z Charity Praha – paní Danielu Gorylovou a Markétu Liškovou potěšila naše pohostinnost. V tomto období také individuálně navštívili své sponzorované dítě někteří sponzorští rodiče.

Na konci března, studenti opouštějící vyšší základní školu – 10. třídu – skládali závěrečné zkoušky. Výsledky byly ohlášeny 10. dubna. Výsledková tabule byly vyvěšena mezi koncem března a první týden v dubnu. Výsledky prvního ročníku prouniverzitních kurzů byly vyvěšeny vprostřed února, protože bylo nutné časněji udělat plán akcí, zato zkoušky druhého roku prouniverzitních kurzů byly vyvěšeny okamžitě po Velikonocích. Výsledky zkoušek přijdou od vašich sponzorovaných dětí v dopisech.

Letní tábory pro děti základních škol zařídili v rozličných centrech a diecézi stejně jako minulý rok. Všichni pracovníci ze sponzorského programu se účastnili těchto táborů, dětem z nižších základních škol byly vysvětleny rozvrhy a disciplíny. Děti se naučily některé nové písničky. Děti vyšší základní školy probíraly důležitá témata o pozitivním myšlení a jeho aplikování na každodenní život. Všechny jednodenní tábory byly úspěšné až na absenci několika nemocných dětí. Ty se později zúčastnily tábora v Chaitanya. Poslední jednodenní tábor se konal 11. dubna.

Obvyklý letní tábor pro středoškoláky a vysokoškoláky byl mezi 14. dubnem a 13. květnem v Chaitanyi. Dohromady se uskutečnilo deset třídenních táborů.

Celkem se zúčastnilo 90 až 100 studentů v každé sérii. Na táborech byla přednášena jen tři témata, proto bylo více času na rozmanité aktivity. Tématy byla kreativní myšlení a plánování, komunikační zkušenosti a zkušenostní vzdělání v životě. S těmito studenty se dělalo více rodinných a manažerských etap, používaly se jejich znalosti a zkušenosti ze životních zkoušek, rozvíjela se u nich síla pozitivního myšlení. Studentům bylo rozděleno i šest speciálních cen za skvělou účast. Hlavní atrakcí bylo vybrání ICDP princů a princezen mezi účastníky ze všech skupin. Vítězové byli korunováni a obdrželi užitečný dárek.

V červnu byl připraven poslední tábor - pro univerzitní studenty a učně. Probírala se ta samá témata a byly ty stejné aktivity, jako pro vyšší základní školy. Poslední třídenní tábor skončil 18. června. Otec Roman Pinto byl ředitelem tábora, asistovali mu tři diecézní bratři ze semináře a kanceláře Adopce na dálku.

Nový akademický rok pro školy a koleje začal první týden v červenci. Univerzitní třídy, učiliště a instituce profesních výcviků otevřely později. Tento rok jsme také dětem poskytli potřebné školní materiály ještě před tím, než školy a univerzity znovu otevřely.

Oddělení sponzorského programu se právě zabývá překladem dopisů dětí svým sponzorským rodičům, přípravou závěrečných vysvědčení a zpráv pro sponzorské rodiče.

V Chatanyi SMSSS jsou pro členy samopomocných skupin a pro rodiče z Adopce na dálku tréninkové programy. I důchodové generace byly zapojeny do tréninkových programů. Takové tréninkové programy připravili naši koordinátoři v různých centrech. Tento rok SMSSS zamýšlí podpořit 13 rodin zapojených do samopomocné skupiny, které potřebují finanční pomoc k postavení nebo opravení svých domů. SMSSS také projednává originální projekt citlivého tématu v komunitě sponzorovaných dětí, týkající se jejich zdraví a hygienických potřeb. Jsme připraveni zjistit počet rodin, které nemají toaletu, a plánujeme pomoci okolo 100 rodinám tyto toalety postavit. To bude mít ohromně pozitivní účinek na zdraví sponzorovaných dětí a jejich komunitu.

Jsem šťastný, že stoupá komunikace sponzorujících rodičů se svými sponzorovanými děti skrze dopisy a materiální dárečky. Zde si přeji objasnit důležitou věc. Mnoho sponzorských rodičů se ve svých dopisech dětem táže, proč jim byla zaslána počítačová kopie anglicky psaného dopisu od dítěte a zda dítě jen dopis neopsalo.

Jednoduše, chceme sponzorům umožnit pohodlněji číst dopisy od našich dětí. Mnoho z dětí nepíše čistě a bylo by těžké po nich číst. Tak i dopis po dítěti píšícím v angličtině dopis přepíšeme na počítači a pošleme jej sponzorovi. Je to absolutně stejná verze.

Tento rok bylo léto kopí toho loňského, kromě několika krutých dešťů během a po Velikonocích. Monzun je uspokojující, takže doufám, že se nebudou opakovat tragické oběti minulého roku. Jménem sestry Veery Monis, účetní z Adopce na dálku, a všech zaměstnanců zde, sděluji respekt a vděčnost každému z vás, drahých sponzorů, za vaši neocenitelnou podporu naší organizace a speciálně dětem z naší diecéze a našim rodinám. Přeji vám zdraví a požehnané léto 2008!

S láskou a starostlivostí

P. Veeresh Moras, ředitel SMSSS

Vysvědčení ze 7. třídy (počet bodů ze 100)

PředmětDosažené body
Kannada74
Angličtina58
Hindi58
Matematika50
Přírodní vědy48
Sociální vědy58
Celkem získal346 (z 600 možných)

Listopad 2008

Moji drazí přátelé

Mám velkou radost z této nádherné příležitosti být chvíli s vámi a podělit se s vámi o mnohé věci, které se tu v poslední době přihodily. Doufám, že minulý dopis vám udělal radost a poskytl dostatek informací o tom, co jsme tady na SMSSS dělali po zimě a pak v létě. Jak již víte, došlo v této zemi v posledních měsících k mnoha příjemným i vážným událostem. Monzun byl jako obyčejně po spalujícím létě velmi vítaný, ale přinesl s sebou lidem i dost problémů. Potom došlo také k sérii šokujících pumových útoků v Bengalúru a následně v mnoha důležitých městech naší země. Zlým projevům terorismu padly za oběť nevinné životy a celá země trpěla zmatkem a strachem. Pak nastal pro křesťany žijící v této zemi čas soužení. Naše stálost a víra v Pána nám však pomohla překonat všechny překážky a omezení. Vím, že jste s námi byli v modlitbách a sdíleli naši bolest v době nejistoty. Všichni z Chaytane vám za to zůstávají vděčni.

Během posledních měsíců od léta se SMSSS velmi věnoval různými sociálním aktivitám, kde se Integrovaný program rozvoje dětí (Adopce na dáku) plně zapojil do překladů dopisů, které sponsorované děti napsaly svým konkrétním sponsorujícím rodičům a připravoval výroční zprávy o pokroku, kterého děti dosáhly. Po jejich odeslání se oddělení věnovalo přípravě jednodenních táborů, které se měly v různých centrech naší diecése konat v říjnu.

Poslední týden v září se ve škole konaly zkoušky po prvním semestru a pak byly vyhlášeny dvanáctidenní prázdniny Dasara. Půlroční a semestrální zkoušky pro střední a vysoké školy jsou naplánovány na poslední týden v listopadu. I tentokrát se oddělení Adopce na dálku muselo vypořádat s nedostatkem času a pro pořádání táborů muselo pospojovat mnoho center. Do 21. října se podařilo úspěšně dokončit všechny tábory.

Tento jednodenní tábor je pro všechny sponsorované děti od základních škol po střední a patří k němu takové činnosti jako hry, soutěže a zpívání. Děti z prvních tříd základní školy se na tomto táboře mohly naučit nové písničky a poučné příběhy, zatímco děti z vyšších tříd dostaly pár dalších informací o positivním myšlení a komunikačních dovednostech.

Děti z druhého stupně základní školy a studenti středních škol si mohli zopakovat všechna témata, která se naučili na minulých táborech a vyhodnotit, co všechno dobrého a užitečného jim přinesly. Mnoho dětí, které táborem prošlo vystoupilo a promluvilo o tom, jak jim táborové aktivity pomohly a jak se mohly zdokonalit díky tématům, které v táboře probíraly.

SMSSS organizovalo také několik výcvikových programů pro animátory a koordinátory, kteří pro nás pracují. Byly zaměřeny například na malé podniky a zdroje pro získání půjčky či na dokumentaci. Pro členy svépomocné skupiny v Chaitanyi se konal též výcvikový program Ženy v mikropodnikání.

V prvních dvou říjnových dnech si všichni zaměstnanci kanceláří SMSSS užili okouzlující výlet a navštívili řadu krásných míst jako třeba Jogfalls, Honnavar, Murudeshwar a Kogar.

V říjnu program Adopce na dálku s potěšením vaším jménem rozdával dárky muslimským dětem u příležitosti svátku Ramzan a hinduistickým dětem zapojeným v programu při příležitosti svátku Divali.

Prostřední je tu po monzunu příjemné a také příroda je krásná, všude je spoustu zeleně. Myslím, že i vaše léto a potom podzim bylo příjemné a osvěžující období. Tady us nás brzy přijde zima. Doufám, že zima u vás bude bohatá na sníh a že si tuto zimu užijete hodně zimních her a zábav.

Oddělení Adopcí na dálku se nyní věnuje překládání dopisů od sponsorovaných dětí a jejich rozesílání.

Než skončím těchto svých pár řádek s nesmírnou radostí vám předávám sváteční pozdravy a promluvit o hlubokém plánu našeho Všemohoucího Boha pro celé lidstvo. Je pro nás všechny ctí a výsadou, že si můžeme připomínat den, kdy se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všechny sponsorované děti naší diecéze, jejich rodiče, pracovníci úřadu SMSSS i terénní pracovníci a já sám vám přejeme Veselé Vánoce a nadějný a úspěšný rok 2009. Ještě jednou vám děkujeme za veškerou pomoc, podporu a povzbuzení, kterou od vás nyní dostáváme.

V úctě Váš

P. Veeresh M. Moras, ředitel, SMSSS

© design Max portman 2005