Misie

Misie

Září 2007

Moji nejdražší strýcové a tety z Kroměříže, také teto Lindo a Evo,

cítil jsem velký požitek, když jedna z tet ze společenství mě požádala, abych Vám napsal dopis. Toto je můj první dopis Vám v tomto roce. Jím bych chtěl sdělit mnoho věcí. Mockrát Vám děkuji za krásnou kartu. Také jsem dostal mnoho pohledů a nálepek. S Vaší pomocí jsme Vánoce oslavili vesele. Vyhrál jsem druhou cenu ve hře „Citrón a lžička“.

Dostal jsem Váš milý dopis. Spolu s ním blok, omalovánky, obrázkové karty a pohled. Jedna z tet ze společenství mi Váš dopis vysvětlila. Bylo pěkné zjistit, že se Vám líbí moje dopisy, fotky a malování. Děkuji, že jste se mi představili spolu s Vaší rodinou. Také děkuji za popsání svátků ve Vaší zemi. Když jsem doma řekl o Vašem dopisu, byli také moc rádi. Fotky, které jste poslali spolu s dopisem, byly nádherné. Spolu s dopisem vám posílám rodinnou fotku.

Musím Vám sdělit dobré zprávy. Jdu ze šesté do sedmé třídy. I moje starší sestra Violet udělala všechny zkoušky. Rodiče byli moc šťastní, když viděli naše výsledky. Doufám, že by se Vám také líbily známky, které jsem obdržel. Díky Vaší podpoře jsem dostal potřebné knížky, tašku, uniformu, boty a další školní potřeby. Poplatky za školní rok jsou též zaplaceny. Moje rodina a já jsme vám velmi vděční. Posílám vám spolu s tímto dopisem i rodinnou fotku.

Během prázdnin jsem se nezapomněl účastnit tábora, který byl organizován Společenstvím. Tábor se konal v sousední farnosti. Sr. Veera a její spolupracovnice přišly organizovat tábor. Jeden ze strýců ve Společenství nás vyfotil. Říkali, že Vám pošlou stejnou fotku. Byli tam organizovány různé hry a soutěže. Také jsem se jich zúčastnil. Výherci obdrželi ceny. Diskutovali jsme tam především o osobní hygieně. Při tomto tématu jsme si povídali o tom, že si musíme plnit denní povinnosti. Tábor skončil vesele.

Moc pozdravuji Vaše rodiny. Přeji si vidět Vás, kteří mě podporujete. Pokud možno, pošlete mi s dopisem i Vaši fotku.

Chtěl bych Vám říci něco o počasí. Do května jsme prožívali léto. Během léta jsme měli velmi horké počasí. V mém posledním dopise jsem se zmínil, že v době monzunu se řeka, která je blízko nás, rozvodnila. Ale během léta byla hladina vody nízká. Během tábora nám bylo řečeno, že budete mít léto, když Vám tento dopis dorazí. Chtěl bych vědět, jak a kde byste chtěli prožít Vaše léto. Doufám, že svoje prázdniny prožijete vesele.

Moje rodiče se pravidelně účastní všech aktivit rodičovských skupin. Už nemám nic, co bych Vám napsal. S tisíci polibky končím tento dopis.

Váš milující syn, Solomon

Vysvědčení (6. třída)

PředmětDosažené body
Kannada69
Angličtina65
Hindi73
Matematika71
Přírodní vědy69
Společenské vědy66
Celkem získal413 (z 600 možných)

Dopis od sociálních pracovníků

Drazí přátelé,

znovu mám radostnou příležitost Vám a celé rodině poslat nejsrdečnější letní pozdravy. Jistě jste dychtivě čekali na tuto sezónu po nemilé zkušenosti se zimou. Všichni členové SMSSS a já Vám přejeme příjemné letní dny.

Doufám, že Vánoce Vám všem přinesly požehnání, stejně jako jsme obdrželi také my zde. 23. prosince proběhlo setkání v Chaitanya na oslavu radostného dne – narození našeho Pána Ježíše. Vedení připravilo malé jesličky a krásnou dekoraci v hlavní hale v Chaitanya. Mše svatá byla sloužena ráno a následovalo položení Dítěte Ježíše do jesliček. Tento den byl také velmi významný pro sestru Veeru Mois, která má na starost Program Adopce na dálku a která oslavila stříbrné výročí svého řeholního života. Všichni členové SMSSS jí gratulovali a přáli úspěch v jejím budoucím poslání. Po výborné večeři, zábavném programu a soutěžích byla kancelář zavřena na dva dny.

26. prosince bylo zorganizováno setkání pro studenty střední školy, kteří prochází profesionálním výcvikem, včetně mnoha sponzorovaných dětí naší diecéze, které dostaly speciální dobročinnou dotaci jménem Loan Scholarship. Jeho Excellence, Rt. Rev. Fr. Gerald Isaac Lobo, biskup diecéze Shimoga , založil tuto nadaci 2002. Loan Scholarship je dodatečná pomoc studentům, kteří po ukončení dvanácté třídy mají přání studovat dále nebo zahájit profesionální kurz. Tato půjčka je bezúročná a může být vrácena v malých splátkách, když student ukončí studia a stane se soběstačným. Jeho Exellence biskup ze Shimoga toto setkání vedl. Tohoto setkání se zúčastnilo 68 studentů. Důvody půjčky – a jak studentům pomůže k dosažení cílů – jim byly vysvětleny. Mnoho nových inspirujících návrhů od účastníků bylo shromážděno. Pomohly k tomu, aby tento program byl více efektivní a úspěšný. Bylo požadováno včasné proplácení půjčky, což by mohlo pomoci organizaci k podporování nových studentů, aby mohli využít své ambice.

Nový rok byl přivítán mnoha novými nadějeme, očekáváním a nadšením. 30. ledna 175 studentů desáté třídy bylo pozváno na jeden den do orientační třídy v Chaitanya. Důvodem bylo vedení a příprava těchto studentů, aby měli sebevědomí při zkouškách v březnu 2007. Jak bylo vysvětleno v našem letním dopise 2006, školní studenti museli zaškrtnout správnou odpověď ze čtyř zadaných odpovědí, říct číslo odkázáním se na A, B, C a nebo D a znovu napsat odpověď větou. Ostatní bylo stejné jako minulý rok. Čtyři zkušení učitelé střední školy vedli tyto studenty a vysvětlovali jim, jak mají postupovat a jaké jsou požadavky a postupy při odpovídání na zadané otázky. Každému účastníkovi jsme dali zdarma materiál na studování a procvičování této nové metody. Ze 175 sponzorovaných dětí desáté třídy tohoto roku 90% bylo úspěšných při zkouškách. Jsem velmi hrdý, že Vám mohu říci, že student z Davangere Centra dosáhl nejvíce bodů v naší diecézi (570 z 625, tj. 91,2% průměr). Během letního tábora byla studentka odměněna věcnými dary a peněžní odměnou.

2. února SMSSS mělo potěšení přivítat delegaci patnácti členů z Charity Praha pod vedením slečny Jarmily Kabátové. Sponzorující rodiče paní Marie Dusilková, která byla mezi hosty, se těšila z osobního setkání se svým sponzorovaným dítětem. Delegace navštívila některé vesnice v okolí a také známou tvrz Chitradurga. Později se setkali se členy svépomocné skupiny v Chitradurga a zažily kulturní programy uskutečněné tamějšími sponzorovanými dětmi.

18. března bylo zorganizováno setkání pro všechny členy svépomocné skupiny Shimoga centra – Save A Family Plan. Zúčastnilo se kolem 200 matek sponzorovaných dětí tohoto centra. Účastníci semináře se zapojili do různých aktivit a diskusí. Zúčastněným byly dány informace o účelu a vývoji SHG, pravidla a regulace, a jak by mohly být skupiny v budoucnu zdokonaleny zavedením nových návrhů a plánů. Účastníci mluvili otevřeně o přínosu, který získali z těchto SHG a také o některých problémech, před které jsou postaveni. Podobná setkání jsou organizována ve všech centrech diecéze koordinátory SMSSS a oblastními pracovníky.

Letní tábory pro sponzorované děti základní školy byly konány a ukončeny před 14. dubnem 2007 v jejich centrech nebo hromadně ve vhodném centru se čtyřmi nebo pěti dalšími centry. Všichni pracovníci z ICDP kanceláře byli v těchto táborech zapojeni. S každým dítětem mluvili individuálně, aby zjistili informace o jejich postupu ve škole, zdravotní kondici a situaci v rodině. Děti byly vyfoceny a výsledky posbírány a zapsány. Děti bavili mnoha hrami a soutěžemi a kladli důraz na jejich vlastní spolehlivost a zodpovědnost, a také, aby rozuměly povinnostem, které mají doma, a aby se naučily dělat všechny jednoduché práce, a tak pomáhaly svým rodičům.

Letní tábory s ubytováním pro studenty středních a vyšších školy probíhaly v Chaitanya už třetí léto za sebou. Těchto letních táborů se zúčastnilo 869 studentů ve 12 oddílech, které začaly 16. dubna 2007 a skončily 16. června 2007. Každý tábor trval tři dny a dvě noci. Zvolená témata byla: Rozdíl mezi láskou a přátelstvím; Studijní metody; Vedení ke kariéře; Kontrola stresu; Špatné návyky a jejich následky; Využívání času. Studenti bakalářských a diplomových programů se učili na téma Kritická evaluace Médií místo tématu Studijní metody. Větší důraz jim byl kladen na téma HIV/AIDS.

Vedoucí tábora a zaměstnanci vybrali a zvolili 2 studenty, jednoho chlapce a jednu dívku z každé skupiny a odměnili je Miss ICDP 2007 během probíhajících zakončujících oslav. Toto bylo nové ohodnocení a bylo to uděláno, aby podporovalo aktivní účast, opravdovost a výzvu pro všechny účastníky tábora. Nakonec táboroví účastníci vyjádřili své názory na všechny táborové aktivity a pronesli výhody, které shledali, a jak je tábor obohatil a přinesl lepší vědomosti. Během táborových hodin vedoucí SMSSS a ostatní vedení se setkali zvlášť s každým studentem, aby zhodnotili pokrok situace v jeho rodině a plány do budoucna. Tentokrát všechny děti přinesly svoje rodinné fotografie, aby je mohli poslat svým sponzorům v České republice nebo na Slovensku. Doufám, že tohle Vás hodně potěší, vidět rodinné příslušníky sponzorovaného dítěte.

Po skončení letních dovolených byla škola znovu zahájena v červnu. Jako každý rok SMSSS poskytlo požadované knihy, uniformy a všechen ostatní školní materiál sponzorovaným dětem a jejich roční školní poplatek byl také zaplacen přímo školám. ICDP sekce je současně zainteresovaný překládáním dětských dopisů a kontrolováním a přípravou výroční vývojové zprávy.

Počasí se změnilo na příjemné, protože stále prší. Opravdově doufám, že monzuny letos nezpůsobí nesnesitelným život chudých a strádajících. Věřím, že v současné době je v Evropě příjemné počasí, protože je léto. Ještě jednou všichni ze SMSSS Vám přejí šťastné léto a vyřizují poděkování za Vaši stálou podporu, spolupráci a starosti hlavně těm dětem, které potřebují budovat bezpečnou budoucnost.

Bohaté požehnání našeho Pána a jeho nekonečný mír.

Váš v lásce Fr. V. Moras, ředitel SMSSS

© design Max portman 2005