Misie

Misie

Září 2006

Dopis od Solomona – našeho „adoptovaného“ indického chlapce

Moji všichni drazí strýčkové a tety z Kroměříže, tety Lindo a Evo,

doufám, že můj dopis Vám přinese mnoho radosti. Doufám také, že jste zdraví, Vy i Vaše rodiny. Cítím radost, že Vám mohu psát tento dopis. Věřím, že můj poslední letní dopis, fotografie, vysvědčení a hlášení, o mých úspěších, Vás potěšilo o to více, že jste se vrátili z letní dovolené.

Čekám na odpověď na můj minulý dopis. Jste velmi zaměstnaní? Jak se připravujete na přicházející vánoční svátky? Já i moje celá rodina Vám přejeme šťastné Vánoce a šťastný nový rok 2007. Budu se za Vás modlit. Modlím se, aby Vám přicházející rok přinesl potěšení, dobré zdraví, úspěch a prosperitu do Vašich životů. Koupím si nové oblečení z částky, kterou mi od Vás k Vánocům přinesou sociální pracovnice. Děkuji za to.

Tety, v září jsem psal svou první semestrální zkoušku. Měli jsme deset dnů svátků. O dovolené jsem měl šanci zúčastnit se kempu. Tento kemp byl velmi zajímavý. Hráli jsme nové hry a učili nové písně. Na různých cvičeních jsme si vysvětlovali, jak je pro naši budoucnost důležité vzdělání. Toto téma se mi moc líbilo. Naučilo nás, jak je učení v našem životě důležité. Modlili jsme se za Vás, já i mí přátelé v kempu. Jeden den z našich prázdnin byl stráven opravdu šťastně!

Od 15. srpna jsme slavili 60. rok nezávislosti. V tento den naše škola hostila vlajku. Měl jsem tam svou roli – zpíval jsem národní píseň. Tety, ten samý den jsme slavili Nanebevzetí Panny Marie. Ten samý večer jsem byl i na mši sv. 5. září jsme slavili den učitelů. V tento den jsme natrhali květiny pro naše učitele. Také jsme se zúčastnili různých kulturních programů. 14. listopadu jsme slavili dětský den. Ve škole učitelé připravili malý program. Byli jsme obdarováni. Tety, jaké národní svátky slavíte ve Vaší zemi?

Nyní se připravuji na druhou semestrální zkoušku. Pak budeme mít deset dnů prázdnin. Tety, tento rok jsme měli dobré dešťové srážky. Řeky našich měst byly plné. Most v mém domácím městě byl potopený. Nyní máme zimní období. Kolektiv z Adopce mi řekl, že u Vás je podzim.

Myslím, že očekáváte sněhovou nadílku. Přeji Vám všem velmi šťastné Vánoce. Těším se na Váš dopis a se sladkými polibky posílám tento svůj dopis Vám.

Vaše dítě

Solomon

Dopis od sociálních pracovníků

Drazí přátelé,

zimní pozdravy vám všem od týmu Chaitanya, SMSSS. Jsem vděčný Pánu za tu zlatou nabídku a šanci pár slovy se s vámi seznámit. Jak vás rev. Fr. Gilbert Lobo, dřívější ředitel Chatanyi SMSSS, informoval svým posledním dopisem z léta 2006, převzal jsem od 10. července 2006 vedení této organizace. Dobře si uvědomuji a jsem potěšen, že to byla právě vaše shovívavost a podpora, že se Integrated Child Development Programme (ICDP) z programu Adopce na dálku stává tak úspěšným programem!

Vysoce si cením vaší šlechetnosti a spolupráce v tomto i minulých letech s naší organizací. Já sám jsem připraven pokračovat a ještě více pracovat, tak, že SMSSS bude moci nabízet lepší cestu životem chudým a zanedbaným dětem v celé naší diecézi.

Jsem rád, že mohu uplatnit své zkušenosti pastora (čtyři roky pastoračních zkušeností, dva v Shimoga a Bhadravathi) v tomto prostředí. Pomohlo mi to více pochopit a vcítit se do bolesti a utrpení chudých lidí. Po těchto obohacujících zkušenostech jsem šťastný, že jsem získal tuto novou odpovědnost, možnost darovat co nejvíce služby a šancí pomoci chudákům z bídy, těm nejmenším.

Koordinuji různé vývojové aktivity pro lidi, jmenovitě program na posílení postavení ženy ve společnosti, péči a podporu lidem žijícím s AIDS a HIV, program k budování kariéry, půjčky školného pro vysoké vzdělávání, důchodové generační programy. Přináším mi to hlubokou radost a povzbuzení k práci zde. Máme skupinu vynikajících pracovníků, kteří mají širokou řadu zkušeností ve vývojovém poli. S jejich spoluprácí, jsem si jistý, přineseme pozoruhodné změny do životů těchto lidí.

Nový školní rok začal 1. června tohoto roku po letních prázdninách v dubnu a květnu, a každé sponzorované dítě obdrželo potřebné školní potřeby jako nové uniformy, boty, knihy, atd. z naší organizace, a školné na celý další rok bylo zaplaceno. Bylo potěšující vidět děti jdoucí do školy v nových uniformách a nesoucí nové školní brašny.

V naší oblasti byly příjemné monzunové deště, přišly včas a přinesly mírné množství srážek. Bylo velmi nešťastné, že mnoho z území severní Karnataky a některých severních území, utrpěla vážné škody silnými dešti, silné povodně přinášely zkázu, zatímco některá území zůstala suchá bez dešťů. Teroristické aktivity v naší zemi v tuto dobu příliš ranily lid, ale nepodařilo se jim zničit naši důvěru a jednotu.

27. srpna 2006 navštívilo Shimogu dvanáct zástupců z Charity Praha a my jsme měli to potěšení nabídnout jim svou vlídnou pohostinnost. Mně osobně tato návštěva nabídla ohromné potěšení k setkání s prezidentem Charity Praha, P. Stanislavem Přibylem a ředitelem Jaroslavem Němcem, s mou rodinou.

Návštěvníci navštívili vesnici jménem Karehalli, kde je mnoho z příjemců dávek (ICDP) a byli velmi potěšeni vývojem dosáhnutým s vesničany skrze projekt SMSSS. Sponzorované děti předvedly různé zábavné programy.

ICDP bylo zaměstnáno organizováním a řízením jednodenních kempů, kde školní děti strávily krátké prázdniny po prvním termínu zkoušek. Sestra Veera Monis, která má na starosti sponzorský program a štáb ICDP, navštívila různá centra, aby zařídila tyto kempy a setkala se se všemi dětmi. Témata vybraná pro kemp se dětem velmi líbila a byly na ně kladné ohlasy. Děti základní školy se naučily, jak se mohou lépe učit a získat tak lepší studijní výsledky. Studenti vyšších a vysokých škol vysvětlili dětem, pocházejícím z chudých rodin, jak se mají připravovat doma, ve svém okolí i škole a proč je pro každé dítě, které chce vzdělání, sponzorský program požehnáním od Boha.

Rád vás informuji že všechny kempy skončily uspokojivě ve všech centrech. Po kempu štáb navštívil školy a domy, aby je poznal. Děti chodí do školy pravidelně.

„Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, aby člověk měl život a měl ho v hojnosti."

Opět jsme překročili práh Vánoc, radostného svátku naší víry. Společně se štábem SMSSS, sponzorovanými dětmi a jejich rodinami, přeji vám všem velmi šťastné a požehnané Vánoce. Ať vám Bůh dá dobré zdraví a úspěchy ve vašem životě v novém roce 2007!

Ještě jednou, vyjadřuji svou hlubokou vděčnost pro všechny vaše milované, tak laskavé a starostlivé k nám, především pak k chudým dětem z naší diecéze.

Váš v lásce našeho Pána Ježíše

Fr. Veeresh V. Moras

Drazí přátelé,

mám to veliké privilegium pokračovat v dopise pro Vás, tam kde jsem skončil, a podělit se s Vámi o pár dalších věcí.

V Chaitanya – SMSSS Vánoce byly prožívány devět dní s nadšením a radostí - od 23. 12. 2005 do 1. 1. 2006. Den 26. 12. byl vyhlášen státním svátkem na vzpomínku za oběti tsunami 2004.

Během svátečních dnů v prosinci 2005 dostaly jménem svých sponzorujících rodičů všechny sponzorované děti, hlásící se k hinduismu, nějaký dárek – při oslavách Deepavali – svátku světel. Podobně křesťanské a muslimské děti také během této vánoční doby obdržely dárky. To pomohlo dětem a jejich rodičům prožívat svátky v radosti.

Pracovníci Adopce na dálku (ICDP) během měsíců prosinec a leden navštěvovali školy a domy všech sponzorovaných dětí v naší diecézi a shromažďovali čerstvé informace o adoptovaných dětech a jejich rodinách, hlavně o jejich úspěších ve škole.

Nový školní rok začíná v červnu, sponzorované děti obdržely novou školní uniformu a boty, vázanku, řemen, školní brašnu a všechny potřebné učebnice a sešity do nového školního roku. Zaměstnanci ICDP navštívili školy a zaplatili školné na další rok. Studenti absolvovali prázdninové tréninky, obdrželi potřebné nástroje nebo pomůcky náležející k jejich oboru. Děti navštěvující tyto školy platily zvlášť péči a stravu. Měly zajištěnu i lékařskou péči.

Nyní vám napíšu pár řádků o vzdělávacím systému ve státě Karnataka, prvních deset let vzdělání se rozděluje do třech úseků. Od 1. do 4. třídy – známo jako nižší základní škola; od 5. do 7. je vyšší základní škola a od 8. do 10. třídy je střední školní vzdělání. Na konci desáté třídy se student dostaví před komisi. Po ukončení posledního desátého ročníku si dítě může vybrat některý ze studijních oborů na vyšší střední škole nebo absolvovat kurz zaměstnání. Pokud chtějí jít na univerzitu nebo se učit nějaké profesi, musí nejprve studovat na vyšší střední škole dva roky – je známá jako PreUniverzity Cours.

S velkým potěšením jsem během měsíců listopad a prosinec 2005, stejně jako v lednu 2006, zaznamenal rekordní množství přicházející pošty od sponzorských rodičů – dopisů, vánočních přání a dárků sponzorovaným dětem. S velkou vděčností sleduji zvýšený zájem sponzorských rodičů o jejich sponzorované děti.

Tento rok byla zavedena v Karnatace nová metoda v psaní komisních zkoušek pro desátou třídu. Studenti desáté třídy v této nové metodě potřebují speciální přípravu na zkoušku. Pozvali jsme všechny sponzorované děti desátých tříd do Chaitanya, SMSSS (čtyři dny v únoru). Také jsme sjednali šest učitelů ze střední školy Shimoga k vysvětlování látky, otázek, každého předmětu. Knižní průvodce představuje všem studentům praktické postupy této nové metody.

Únor a březen byly v ICDP sekci, jako obvykle, hektické, protože jsme plánovali a připravovali letní tábor 2006, který měl proběhnout v dubnu a květnu. Tři zvláštní skupiny vytvářely program pro děti podle věku a tříd.

  1. 1. – 7. třídy: jednodenní kemp ve vlastním centru s námětem řádného využití prázdnin, svátků a volného času. Zpívalo se a hrály hry k zvyšování talentů a darů těchto dětí.
  2. 8. – 10. třídy: dvoudenní kempy v Chaitanyi, SMSSS. Námětem bylo „Já a moje osobnost, Moje dovednosti, Správné vystupování a chování, Budování kariéry, Pohlavní spravedlnost a rovnost, Veřejné projevy“. Dalšími aktivitami byly koláže, zdobení šatů, parodie na daná témata, tance a skupinové zpěvy.
  3. 1. a 2. rok PreUniversity Course, a různé stupně přípravných kurzů na povolání: dvoudenní pobytový kemp v Chaitanyi, SMSSS s tématy „Mediální vzdělávání, budování kariéry, recept na úspěšný život, správné vystupování a chování, dospívání a jeho problémy. Ostatní aktivity byly stejné jako aktivity pro střední školu.

Jednodenní kemp pro děti základní školy začal v druhé části dubna, ihned po skončení ročních zkoušek. V některých místech dva až čtyři centra shromáždily dohromady dostatečný počet dětí k provozování těchto aktivit. ICDP tým se rozdělil do dvou skupin k pokrytí všech center a 12. dubna, před Velikonocemi, byly všechny kempy pro první stupně zcela připraveny. Účast byla dobrá a velmi povzbuzující.

V tomto čase členové povzbuzovali děti ke zlepšení svých školních výsledků, ke čtení knih, zkoušeli si zlepšit písmo opisováním a také zhodnotit svůj talent při různých aktivitách.

Studenti druhého stupně měli letní kemp od 17. 4. do 4. 5. Sedm skupin připravovalo program pro děti ve třech až pěti centrech společně, v centru Chaitanya zůstali tři dny. Bylo dohodnuto, že každé ze spojeneckých center navštíví jiná skupina, než v loňském roce. To pomohlo poznat dětem i nové studenty. 17. 4. od 19 hodin byli slavnostně uvedeni sami studenti ředitelem Rev. Fr. Romanem Pintem. Předmět Já a mé ego“ poskytlo analýzu sebe sama. Studijní dovednosti daly důležité rady pro další studium a učení.

V předmětu Správné způsoby a chování se studenti učili o správném chování na veřejných místech, úctě k starším, učitelům atd. V tématu Rady v povolání, studenti přijali rady k optimálnímu výběru povolání a pracovní smlouvy vzhledem k jejich schopnostem.

V Pohlavní spravedlnosti a rovnosti získali znalosti o změnách fyzických i psychických v době dospívání.

Téma Veřejné projevy pomohlo studentům naučit se dovednosti mluvení na veřejnosti.

19. dubna, 15 hodin - první kemp byl zakončen po zhodnocení táborových aktivit jeho účastníky. Druhý skupina studentů přijela v 6 hodin odpoledne v tem samý den. A další kemp následoval vzor kempu prvního, a 4. května jej studenti opustili.

Dvě oddělené skupiny byly utvářeny pro Pre-University Course a JOC studenty, kteří zde pobývali mezi 4. a 9. květnem. PUC a JOC kempy se vydaly stejnou cestou jako kempy pro studenty středních škol, se stejnými tématy.

Téma Mediální vzdělávání informovalo studenty o nepříznivých důsledcích působení médií nového věku a jejich účinku na ně samé a jejich budoucnost. Předmět Puberta a její hrozby atraktivním způsobem vyprávěl teenagerům o jejích důsledcích pro ně samé.

Kdežto téma Recept na úspěšný život vysvětlovalo důležitost vzdělávání se, disciplíny v životě a o osobním přátelství s ostatními a Bohem.

Letní kemp 2006 byl úspěšně zakončen 9. května a přinesl nám radost, že všechno úsilí bylo odměněno účastníky – vezli si domů nové vize, odpovědnost a znalosti.

Během měsíců po Vánocích proběhla dvě setkání rodičů v různých centrech. Organizovaly je osoby z našich center. Byla tam přednesena zpráva o budování zdravého přátelství mezi rodiči, dětmi a okolím. Velký důraz se kladl na vzdělání dětí.

Léto končí a nastává období monzunových dešťů. Doufáme, že letos bude dešťů dostatek.

Na konci tohoto dopisu Vás chci informovat o změnách v našem kostele Panny Marie Lurdské. Budu jmenován do funkce farního kněze a Rev. Fr. Veeresh Moras povede tuto organizaci. Jsem velmi šťastný, že mohu opustit svou kancelář prezidenta, s hlubokým díky v srdci každému sponzorskému rodiči v České republice a Slovensku, pro všechny šance a dobrotu, dlouhou spolupráci s touto organizací v minulých letech. To samé za obětavou práci Charitě Praha a Charitě Slovenska pro její podporu každé stránky aktivit SMSSS. Jsem si jistý, že to samé bude prožívat Rev. Fr. Veeresh Moras ve všech přicházejících dnech v SMSSS a ještě posílí svůj výkon a zásluhy pro potřebné děti.

Děkuji ještě jednou za Vaše přání a modlitby. Společně s Rev. Sr. Veera Monis a všemi ze štábu SMSSS Vám přeji příjemné prožití léta a mnoho příjemných dní.

Fr. Gilbert Lobo, ředitel SMSSS

Prosinec 2006

Zpráva z ředitelství projektu

Drazí přátelé,

začínáme tento dopis milou zprávou, že se kancelář SMSSS přesunula do nové budovy „Chaitanya“ v Gadikoppě, což je okolo 3 km od naší dřívější kanceláře. Po mnoho let intenzivního modlení, plánování a těžké práce jsme dosáhli tohoto úspěchu 31. března 2005. Novou budovu slavnostně otevřel P. Dr. Gerald Isaac Lobo, biskup z Shimogy a požehnal P. Dr. Igatius Pinto, arcibiskup emeritní z Bangalore.

Od tohoto okamžiku povedeme důležité programy, školení, tábory a jiná setkání v nové budově. Už zde bylo zorganizováno několik programů.

Vánoce 2004, jako obvykle, byly očekávány mnoha přátelskými akcemi. Naše kancelář byla zavřena 10 dní – do 2. ledna 2005. Příští dny po Vánocích náš národ, tak jako všechny země v jihovýchodní Asii, postihla velmi tragická katastrofa, na kterou budeme všichni vzpomínat každé Vánoce v budoucnosti.

Během ledna a února Adopce na dálku (ICDP) znovu připravila letní tábor a byla zaměstnána jeho plánováním a připravováním. Tento rok byl připraven nový plán, který byl určen a připraven pro nižší a vyšší třídy základní školy. Děti mohly zůstat buď ve svém centru nebo jet do centra, kde se připravil tento kombinovaný tábor.

Pro střední školu a pro fakulty, stejně jako pro studenty pod „Job Oriented Training Courses“ (Pracovně orientované školící kurzy), byly připraveny v Chaitanyi různé pobytové tábory. Hlavními tématy byly péče o životní prostředí, péče o vodu a rozvíjení komunikačních dovedností. Dalšími tématy pro tyto starší děti byly osobnost, humanistické hodnoty a interpersonální vztahy, kariéra, rady, HIV/AIDS a vedení. Studenti kurzu JOTC potřebovali poradit v konzultacích o kariéře, se svou budoucností po ukončení zkoušek. Zkušený, dobře informovaný personál, vedl na táboře příslušná témata.

Letní tábor pro děti základní školy začal 3. 3. 2005 a skončil 5. 4. 2005, zatímco dvoudenní tábory pro střední školy v Chaitanyi začínaly od 17. 4. a končily 30. 4. 2005. Šest skupin bylo tvořeno všemi středními školami a fakultami z různých center. S pomocí všech hřišť a kanceláří byl celý tábor výborný.

Pro ty studenty, kteří přišli do tábora z různých center, to bylo nové prostředí a nová zkušenost. Pro mnoho z nich to byl první tábor, který strávili jinde než ve svém centru. Dětem všeho věku se líbily hry a scénky, ale také různé kulturní aktivity.

Mnoho ze závazků jako modlitba, uvítací řeč, předmluvy, poděkování, vyhodnocení každého shromáždění, si dělaly děti samotné. Tento čas kulturních aktivit (talentových představení) vycházel z humanitních zásad, prostředí a sociálních problémů. Skupina Wise předvedla krátkou scénku nebo tance výstižně vyjadřující poselství těchto témat. Byly rozdány skupinové a individuální ceny dětem, které se takto na táboře nejlépe představily. Studenti středních škol předvedli mnoho zajímavých dovedností s tématy tábora a bylo příjemné sledovat, že přistupovali velmi vážně k osobním tématům i ke své kariéře, k radám, později věnovali pozornost diskusím o tom samém.

Skoro po roce, tento rok také, poskytli jsme dětem nutné pomůcky jako učebnice, uniformy, tašky, školné, atd.

Pokračováním jsou dětská měsíční skupinová setkání v jejich centrech s mnoha aktivitami zaměřenými na růst a také se už od Vánoc konala dvakrát rodičovská setkání.

Já, společně se sestrou Veerou, a všichni z SMSSS, jsme šťastní, že Vám můžeme psát tento dopis a vzpomínáme na Vás pro Vaši lásku, starostlivost a sympatie pro všechny děti z našeho centra. Před závěrečnou tečkou Vám upřímně přejeme mnoho příjemných dnů během tohoto období, dobré zdraví a povzbuzení. Ať Vám Bůh hojně požehná

Vaše v Ježíši Kristu

P. Gilbert Lobo, ředitel SMSSS, Shimoga

Dopis, který napsal náš Solomon

Moji milovaní,

Váš milující syn Solomon píše tento dopis a touží po Vašich požehnáních. Přijal jsem Váš hrací vánoční pohled, přívěšek s Pannou Marií a samolepky. (Pozn. dostal poštou k Vánocům.) Děkuji za Vaše dárky. Některé ze samolepek jsem dal své sestře. Ona velmi děkovala za Vaši laskavou pomoc.

Tento rok jsem postoupil ze čtvrté do páté třídy. Společnost by měla v mém dopisu poslat každoroční vysvědčení a poslední fotografii. S Vaší finanční podporou jsem od společnosti dostal vše potřebné do školy, jako učebnice, tašku a uniformu. Děkuji za Vaši laskavou pomoc. Moje škola znovu otevřela 1. června. Jsem řádně ve škole. Od minulého školního roku máme ve škole třísemestrový systém. V jednom roce jsou tři zkoušky.

Měli jsme letní prázdniny. Ředitelství Adopce na dálku nám předalo informace o užitečnosti vody. V této době jsme zneužívali našich vodních zdrojů a teď jsme naprosto závislí na množství dešťových srážek.

Měli jsme zajímavá setkání o komunikačních dovednostech.

Přednášející odborníci nám všechno krásně vysvětlili na příkladech i během her – měli jsme tedy zajímavé hry. Líbilo se nám na táboře hraní nových her, jako např. broom hokej (pozn. -smetákový?), kreslení obrázku slona se zavázanýma očima. Zpívali jsme, hráli scénky, kreslili. Tyto aktivity nám poskytly mnoho zábavy.

Nyní je tady letní sezóna. Monzun je za dveřmi, ale prší velmi málo (nedostatečně). Od tohoto roku jsem nový člen dětské skupiny. Jaké jsou klimatické podmínky u Vás?

Jménem členů mé rodiny Vám posílám mé srdečné pozdravy. Svůj dopis končím mnoha sladkými polibky.

Váš milující syn

Solomon

Vysvědčení

Dítě Solomon, narozeno 13. 03. 1996, bydliště Old Town.

Zdraví dítěte, sourozenců i rodičů dobré. V rodině nic nového. Zúčastnil se letního a říjnového tábora.

Koupeno: oblečení z vánočního příspěvku

Dary: školní potřeby, uniforma, taška, učebnice, bačkory a školné

PředmětDosažené body
Kannada (řeč)49
Angličtina55
Sociální vědy68
Matematika45
Vědy70
Celkem získal287 (z 500 možných)

Nejvíce ho baví matematika, chce být inženýr.

Solomon má dobré zdraví. Jak Vás již informoval, postoupil do páté třídy. Dosáhl dobrého ohodnocení, jak doufáme, bude stejně pokračovat i v budoucnosti. Byl aktivní účastník letního tábora. Je vděčný za všechnu pomoc, kterou nabízíte rodině.

© design Max portman 2005