Misie

Misie

Září 2005

Adopce na dálku

Opět k nám dorazil dopis až z daleké Indie od našeho adoptivního dítěte Solomona a jeho sociálních pracovnic.


Moji drazí,

mám se zde dobře. Doufám, že vy také. Snad jste pěkně oslavili Vánoce a Velikonoce. Obdržel jsem od společenství k Vánocům peníze. Dostal jsem nové oblečení a boty, zbytek částky jsme použili k oslavě Vánoc. Děkuji vám velmi mnoho.

Můj otec je řidič a má matka je nádenice. Moje starší sestra Anthony Mary je v devátém ročníku a sestra Violet je v šesté třídě. Chodíme všichni do školy společně. Získal jsem cenu v tanci a v běžeckém závodě ve škole. Jsem šťastný, že Vás mohu informovat o tom, že jsem složil zkoušky a postupuji z třetího ročníku do čtvrtého. Velmi brzo byste měli obdržet mé vysvědčení, společně s mou fotografií ze společnosti.

Máme dva měsíce letních prázdnin, poté co jsme ukončili zkoušky. Byl jsem u tety a příjemně jsem trávil pobyt se svými sestřenicemi a  bratranci. Také jsem se zúčastnil letního tábora organizovaného společenstvím. Měli jsme tam mnoho her. Jsem tam vyfocen. Tábor byl úplně jiný než ten předchozí.

Končím svůj dopis s láskou a mnoha polibky.

Vaše milující dítě

Solomon

Dopis od sociálních pracovnic

Drazí přátelé,

srdečné pozdravy Vám z SMSSS Shimoga!

Jsme velmi hrdí, že Vás můžeme krátce informovat o aktivitách Integrovaného dětského vývojového programu (ICDP), nejvíc úspěšného programu SMSSS. Během posledních sedmi let ICDP s jednoznačnými plány a  programy byl schopen dosáhnout mnoha vzdálených a izolovaných zaostalých míst 27 centry ve třech oblastech Karnataky – Shimogy, Davangere a  Chitradurgy. Tímto jsme byli schopni identifikovat chudé děti, které potřebovaly pomoc a dodat odvahu, aby docházely do školy a pokračovaly ve výuce.

ICDP díky podpoře Charity Praha byla schopna podpořit více jak 1600 strádajících dětí a jejich rodin, zlepšení jejich rodinných vztahů, výuky a sociálního života.

Během každého akademického roku se všechny sponzorované děti každého z center potkávají dvakrát na společném táboře, který pořádá ICDP. V říjnu hned po čtvrtletních zkouškách, byl pořádán jednodenní tábor. Druhý tábor se obvykle koná dva dny během letních prázdnin a děti v něm přespávají. Cílem pořádání těchto táborů je vybavení dětí novými vědomostmi, informacemi potřebnými pro jejich studium a každodenní život a pomoci jim budovat i jejich osobnost.

Nové talenty jsou objeveny, zaznamenány a povzbuzeny. Dětské skupiny byly představeny a zformovány v každém centru a zároveň byly založeny rodičovské skupiny. Děti, které dosáhly pátého a vyššího stupně, se setkávají jednou měsíčně a organizují několik aktivit řízených zaměstnanci ICDP. Na těchto setkáních s pomocí zaměstnanců ICDP si děti samy plánují programy a aktivity, které jsou pro ně přínosné. Prioritní bylo zvýraznit jejich talenty a výuku. Rodiče každého sponzorovaného dítěte se stali členy rodičovské skupiny a setkávají se jednou za čtyři měsíce. Zde jsou informováni o důležitosti výuky a jejich zodpovědnosti vůči dětem, jak zlepšit rodinné vztahy, všímání si zdravotního stavu atd. Někdy je na setkání pozván profesionál. Na začátku akademického roku, když se školy a střední školy vrátily z prázdnin, SMSSS dodala školní potřeby jako uniformy, boty, vázanky, opasky, učebnice a poznámkové sešity, potřebné pro tento rok, každému sponzorovanému dítěti. Tato dodávka zahrnuje školní poplatky pro každé dítě na celý rok. V prosinci společnost dala dárky každému sponzorovanému dítěti. Protože je fyzické zdraví velice důležité pro celkový vývoj dítěte, je brán ohled na lékařské vybavení. Rodiče sponzorovaných dětí je mají také. V některých případech mají sourozenci také pomoc při výuce.

Rodiče každého sponzorovaného dítěte se musejí stát členem rodičovské skupiny a jeden z rodičů, obvykle matka, se musí stát členem skupiny vlastní pomoci (SHG). V SHG jsou rodiče motivováni, aby zlepšili své životní podmínky a vytvořili zdravou atmosféru pro příští generace. Všichni rodiče, zaměstnaní jako nádeníci, jsou trénováni, aby se stali samostatnými, k čemuž slouží Program vytváření příjmů (IGP). Pod IGP mnoho rodičů začalo provádět různé činnosti pro zajištění stálých příjmů, které by měly zlepšit rodinné podmínky. ICDP zamýšlí podporovat děti dokončující dvanáctou třídu, druhý rok předuniverzitního stupně, které si přejí jít na vyšší studia.

Studenti, kteří shledají své akademické učivo těžké ke zvládnutí a ukončí školu, mají možnost připojit se k Otevřené škole, díky níž mohou jít přímo k veřejným zkouškám desáté třídy a pak pokračovat v dalším studiu. SMSSS společně s Charitou Praha pomáhá 1631 dětem ve třech územních celcích a dalších 50 dětí čeká na sponzorství. Je to jediná organizace na tomto území, která pomáhá dětem. Protože je zde mnoho objevených izolovaných míst s mnoha dětmi se zanedbávanými právy na dětství a výuku, tak se snažíme dětský sponzorský program rozšířit i do těchto míst. Abychom toho dosáhli, potřebujeme další terénní zaměstnance centra a vybavení. Pro efektivní zapojení se ICDP byla operační plocha zařízena takovým směrem, aby každé dítě obdrželo potřebný zájem a vedení skupinou sociálních pracovníků. Speciální případy, potřebující specialistovu pomoc, jsou doporučeny skrz jejich služby. Je zde velmi těsná komunikace a koordinace mezi terénními pracovníky a vedením tím, že se obě skupiny setkávají, když je potřeba diskuze, plánování a koordinace práce.

V některých vesnicích, ze kterých jsou sponzorované děti, není možnost studia základní ani vysoké školy. Studenti docházející do vysokých škol musejí chodit nebo cestovat dlouhé vzdálenosti každý den. Aby se minimalizovaly problémy, ICDP zamýšlí otevřít tři obytné školy v těchto oblastech.

Aby se rodiny staly samostatnými, je kladena priorita na získání zaměstnání rodičů, protože nezaměstnanost je jedním z největších problémů, postihujících rodiny a děti.

Ubytování a hygiena jsou také velkým problémem dětí a jejich rodin, na který je třeba poukázat.

Velmi děkujeme za vaši podporu a spolupráci, kterou jste rozšířili do naší organizace za účelem pomoci nám dosáhnout všech těchto potřebných dětí a jejich rodin.

Přijměte naše srdečné pozdravy a poděkování.

S pokračující srdečností zůstávám s pozdravem

Váš v Ježíši Kristu

Rev. Fr. Gilbert Lobo, ředitel SMSSS, Shimoga

Vysvědčení

Předmět maximální počet bodů počet získaných bodů
Kannada 100 44
Angličtina 100 61
Hindi 100 63
Matematika 100 66
Přírodní vědy 100 55
Sociální vědy 100 58
Celkem 600 347

Nejoblíbenější předmět: matematika, chce být inženýrem.

Solomon byl šťastný, že se dostal do čtvrté třídy. Je potěšující psát, že vaše dítě je šťastné a v dobrém zdravotním stavu. Vaše dítě je velmi nadšené dosažením jeho cíle a je rozhodnuto ještě více se snažit.

Rodiče Solomona jsou na něj pyšní a děkují vám za vaši podporu, kterou jste nabídli rodině.

Prosinec 2005

Dopis od Solomona, našeho „adoptivního syna“ z Indie

Moji všichni drazí strýčkové a tety v ŘKF,

na začátku mého dopisu Vám odtud posílám mnoho srdečných pozdravů. Jsem šťastný, že Vám mohu psát tento dopis v tuto radostnou dobu. Mám se dobře. Můj otec, moje matka a sestry se mají také dobře. Vyjadřují Vám všem svou úctu. Byl jsem velmi rád, že jsem po dlouhé době od Vás obdržel dopis. Dostal jsem i svaté obrázky. Děkuji. Dva měsíce letních prázdnin v naší zemi jsou už za námi. Bylo milé číst o slavení svátku Božího Těla. A obrázek geparda je velmi krásný. Bylo milé mít nové zprávy od Vás.

(Pozn.: Posílali jsme dítěti dopis, kde byl přiložen obrázek geparda, samolepky, svaté obrázky, apod.)

První trojsemestrální zkoušky proběhly v měsíci září. Byl jsem při zkouškách dobrý. Druhý termín zkoušek bude v prosinci. Připravuji se na ně. Jsem ve škole pravidelně. Ve škole se učíme zhotovovat papírové květiny.

Pro každou zkoušku máme udělat nějakou školní práci. Za tento projekt dostáváme známky. V prosinci slavíme dětský den.

Po prvních termínech zkoušek jsme měli v říjnu prázdniny. Během svátků jsem navštívil dům tety. Velmi jsem si hrál s mými bratranci a sestřenicemi. V těchto dnech mě sociální pracovnice pozvaly k účasti na jednodenním kempu. Tohoto kempu jsem se zúčastnil. Strýc ze sociálního centra nám připravil mnoho her. Zajímal se také o naše studia. Sestra Veera ze sociálního centra nám vyprávěla o své návštěvě Vaší země a o setkání se sponzorskými rodiči v Brně a Lounech. Všichni vzpomínáme a modlíme se za všechny sponzorské rodiče.

Jenom málo dnů chybí do slavení Vánoc. V tomto příjemném čase Vám přeji šťastné Vánoce a nádherný nový rok 2006. Přeji Vám štědrou nadílku zdraví a mnoho spokojenosti ve všech dnech nového roku. Měl bych ze sociálního centra obdržet nějaký obnos k Vánocům. Chtěl bych si koupit boty. Děkuji. S laskavou úctou končím svůj dopis.

Váš milující syn

Solomon

Dopis ze sociálního centra

Drazí přátelé,

všichni z SMSSS - Chaitanya Vám posíláme srdečné pozdravy k Vánocům a novému roku 2006.

Je pro mě radost zase jednou psát v tomto roce, speciálně během sváteční doby, nějaké informace pro Vás. Starý rok bude končit. Nabídl nám mnoho příležitostí být šťastní, ale také momenty hlubokého smutku.

Když jsem Vám psal naposledy, začínalo období dešťů. Jak se Vám zmínilo v dopise Vaše sponzorované dítě, od července pak naše země měla výjimečně mnoho dešťů. Pršelo nad očekávání, tak docházelo k tragickým situacím v mnoha částech Indie s těžkými povodněmi a zkázou. Dešťové přívaly hůře postihly pobřežní kraje, kde byly těžké ztráty na životech a majetku. Skoro ve všech regionech Karnataky velmi pršelo a řeky a nádrže se vylily.

Ačkoli farmáři zpočátku utrpěli značné ztráty na úrodě, byli později schopní doplnit ztráty. Přírodní katastrofy, zemětřesení, které potkaly Kašmír v říjnu 2005, přinesly stovkám nevinných lidí smrt, ztrátu majetku a četná zranění. Ale všechny naše sponzorované děti a jejich rodiny jsou v pořádku a bezpečí a mimo dosah těchto katastrof.

Po trojsemestrových zkouškách měly děti v září a říjnu deset dní prázdnin na svátky Dasara. V různých centrech od 3. do 10. října probíhaly jednodenní kempy pro všechny děti náležející do projektu Adopce na dálku.

Během těchto dnů bylo chladné a příjemné počasí. Dvě skupiny z ICDP (Integrovaný dětský vývojový program – program Adopce na dálku) – tým kanceláře a hřiště – současně řídili tábory v těchto centrech.

Přítomnost byla plná očekávání. Některé z dětí absolvovaly kurz orientovaný na budoucí zaměstnání. V tomto čase také některé tábory navštívily odborníci a vysvětlili dětem, jak pečovat o své zdraví, o prevenci proti horečce „dengue“ a „krysí horečce“. Sestra Veera ze sponzorského programu se podělila o své zkušenosti ze dvou setkání se sponzorskými rodiči, kterého se účastnily děti při návštěvě Evropy, především České republiky, v minulém květnu. Takto byli účastníci kempu lépe informováni o svých dobrodincích, o jejich životních situacích a nadšení v pomáhání dětem odtud.

Ve všech centrech uspořádali rodičovská setkání. Pan Stany Fernandes a pan Anil D´souza, náš štáb, zajistili tato setkání pod tématem „zodpovědnost každého rodiče za své děti a příprava dětí na budoucnost“. K tomu ještě sestra Veera informovala o své návštěvě České republiky a o výsledcích setkání.

Pan Václav Stor, zástupce vyslance ambasády České republiky, New Delhi, byl v našem centru Chaitanya v červnu a byl velmi šťastný, že ví vše o výsledcích, kterých jsme dosáhli. V prvním listopadovém týdnu jsme s potěšením přivítali manažera Charity Praha a některé ze sponzorských rodičů z České republiky v našem sociálním centru Chaitanya. Byli s námi dva dny a navštívili celou oblast. Navštívili i předměstí Chitradurgy a přišli i na setkání Samopomocné skupiny. Pro návštěvníky byl připraven pestrý program a oni byli dojatí prostým životním stylem zdejších lidí. Mohli být svědky reálné situace našich lidí zde a byli rádi, že se mohli setkat s některými dětmi a jejich rodiči z programu Adopce na dálku.

Před závěrem ještě několik řádků: já spolu se všemi mými spolupracovníky, chtěli bychom Vás a Vaše rodiny informovat o radostném vánočním setkání. Vaše sponzorované děti a každá vzpomínka na rodinu mi přinášejí velký podíl štěstí na oslavě tohoto svátku.

Mohu Vám jen popřát mnoho šťastných chvil a spokojenosti při oslavě narození našeho Pána Ježíše. Přejeme také, aby nový rok 2006, který k nám přichází, přinesl Vám mnoho úspěchů ve Vašich profesích a štěstí a zdraví v každém dnu nového roku.

S úctou Váš v Ježíši Kristu, Rev. Fr. Gilbert Lobo, ředitel SMSSS, Shimoga

© design Max portman 2005