Galerie

Kněží, kteří sloužili ve farnosti

Zde v tabulkách naleznete jména těch kněží, kteří byli ustanoveni ke službě ve farnosti.

Jejich jména jsme hledali, kde se dalo - v kronikách i starých Actech Curie. Přesto je možné, že některé jméno zapadlo v běhu času. Pokud si vzpomenete na někoho, kdo by zde měl být a není, dejte nám, prosím, vědět.

Vzpomeňte, prosím, na všechny kněze v modlitbě!

Kněží do 20. století

1315 Theodorus
1353 Magister Henricus
1363 Jan de Boskovic
1414 Joannes Mascho
1566 Venceslaus
1523 Nicolous
1558 Martin z Budějovic
1559 Jakub Vrabec
1568 Jan Rychter
1571 Jan Voják
1588 Paulus Draschovius
1599 Venceslaus Bohemus
1602 Jan Kozel
1603 Georgius Šoševius
1604 Vincentius Vavrius
1607 Mathias Šamborius
1609 Henricus Milvius
1610 Stanislaus Rudinský
1617 Valentinus
1618 Paulus Stoller
1624 Georgius Postmitius
1627 Christophorus Vervicius
1633 Joannes Opolský
1638 Venceslaus Schranius
1640 Adamus Dobrodinsky
1643 Stanislaus Vojtěchovský
1645 Joannes Franciscus Mentzel
1647 Melchior Pollinger
1649 Joannes Victorius Slovatius
1657 Joannes Bernourius Cosmo
1662 Mathias Berkota
1666 Nikolaus Franciscus Faber
1673 Andreas Ricci
1674 Joannes Franciscus Hranický
1675 Udalvicus de Markt
1685 Sebastian Valentin Toni
1687 Martinus Ignacius Michalík
1694 Urbanus Heger
1699 Paulus Josephus Jaroš
1720 Joannes Josephus Hané
1740 Joannes Franciscus Hertl
1750 Henricus Alois Kraus
1758 Jindřich Hoffer
1770 Joannes Leopoldus Hay
1775 Joannes Nep. Geering
1792 Adamus Butr
1801 Ignasius Görlich
1809 Franciscus Arcin
1814 Joannes Skallnik
1820 Antonius Schilder
1855 Joannes Fiala
1886 Fridericus Kaum

Kněží od 20. století

Vojtěch Zapletal 1908 - ?; katecheta
Jan Schneider 14. 1. 1909 – ? 17. 1. 1917 farář
Cyril Bařinka 1. 5. 1917 – ? 28. 3. 1934 farář, děkan
František Mikulka 1918 – 1941 kaplan
Jan Ležatka 1925 - ? katecheta
Josef Kaláb 1927 - ? kaplan
Petr Bartošík 1927 – 1944 profesor náboženství AG
Jan Horák 1930 kaplan
Jaroslav Kunštátský 1933 – 1. 8. 1937 kaplan
František Kutal 1934 – 1. 7. 1936 farář; od 1. 10. 1934 děkan
Inocenc Obdržálek 1. 7. 1936 – ? 22. 10. 1939 farář, děkan
Alois Šebela říjen 1938 - ? kaplan
Josef Krýbl říjen 1938 - ? kaplan
Josef Krajíček 1939 - ? kaplan
František Klobouk 14. 6. 1939 – ? 4. 10. 1949 farář, děkan
Jan Bartek 1941 – ? 29. 7. 1985 kaplan; od 19. 9. 1950 farář; od 1. 1. 1963 děkan
Josef Mikulík 1939 – ? 27. 1. 2001 kaplan, v důchodu od 31. 3. 195
Viktor Rupert 1951 – 1953 kaplan (předtím katecheta)
Karel Jelšík (OFM) 1. 9. 1952 – 1. 10. 1954; kaplan
1. 8. 1955 – 1. 6. 1957 (předtím pracoval v cihelně)
Josef Valach 1. 8. 1954 – 1. 2. 1973 kaplan
Jan Veselka 1. 8. 1957 – 1. 10. 1968 kaplan (předtím pracoval v cukrovaru)
Josef Smékal (SDB) 1968 – 1971 kaplan
Josef Hladiš 1. 8. 1971 – 15. 2. 1976 kaplan
Josef Pikna 1. 9. 1973 - ? místoděkan
Alois Brázda březen 1973 – 1. 7. 1974 novokněz – kaplan
Tomáš Perún září 1974 – 1. 1. 1975 novokněz – kaplan
Pavel Kupka 15. 2. 1976 - 1977 kaplan
František Pěnčík 1. 1. 1977 – 1. 5. 1982 kaplan
Valentin Rafaja 1978 – ? 31. 3. 1985 kaplan
Zdeněk Libosvár 1. 1. 1979 - 1991 místoděkan; od 1. 2. 1979 děkan
Jan Žaluda 1. 6. 1982 – 1. 7. 1984 kaplan
Alois Peroutka 1. 8. 1984 – 15. 3. 1986 novokněz – kaplan
Petr Skácel ? – 1. 7. 1987 kaplan
Jiří Chovanec ? – 1. 2. 1990 kaplan
Zdeněk Pluhař 1. 7. 1987 – 1. 7. 1988 kaplan
Eduard Krumpolc 1. 2. 1990 – 1. 9. 1991 kaplan

Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné

Zdeněk Čížkovský 1. 4. 1991 – 1. 10. 1994; farář, poté jako kaplan
1. 1. 2002 - ? 26. 11. 2004(předtím působil 60 let v Africe u kmene Zulu)
Piotr Koloch 10. 7. 1991 – 1. 7. 2005 ; kaplan
Günther Ecklbauer 30. 5. 1992 – 1. 9. 2002 svěcení v našem kostele - kaplan, od 1. 10. 1994 farář
Grzegorz Żywczok 1. 7. 1994 – 1. 10. 1994 svěcení v našem kostele - kaplan
Karl Zaiser 1. 9. 1994 – 1. 9. 2002 kaplan
Martin Sedloň 1. 6. 1999 – 1. 8. 2000 jáhen; od 4. 12. 1999 novokněz – kaplan
Roman Musil 1. 7. 2000 – 10. 9. 2001 jáhen, kněžské svěcení 8. 9. 2001 v Klokotech
Mariusz Piwowarczyk1. 10. 2001 – 30. 6. 2010 kaplan
Marek Adamczuk 1. 9. 2002 - 30. 6. 2010 administrátor
Krystof Henriko 1. 3. 2007 – 1. 7. 2009 kaplan
(pův. Krzysztof Kokot)
Piotr Koloch 1. 7. 2009 – 30. 6. 2010 kaplan
Vlastimil Kadlec 1. 9. 2009 - 30. 6. 2010 jáhen, kaplan

Diecézní kněží od roku 2010

Vít Hlavica 1. 7. 2010 - farář
Vojtěch Šíma 1. 7. 2010 - 30. 6. 2013ve farnosti vypomáhal a bydlel
Vojtěch Šíma 1. 7. 2013 - ve farnosti vypomáhá a bydlí
© design Max portman 2005