Galerie

Setkání seniorů obou kroměřížských farností (24. 11. 2010)

Setkání seniorů se uskutečnilo v Klášteře sv. Kříže na Koperníkově ulici.

Setkání zahájil P. Vít Hlavica.

Senioři se zúčastnili v hojném počtu. Svým vystoupením je potěšily děti z Církevní základní školy Kroměříž, a hrou na varhany pak Ludmila Macková.

Přijel i vzácný host - Mons. Josef Hrdlička. V duchovním slovu promluvil o prožívání stáří.

P. Josef Říha zase hovořil o celostátním setkání seniorů v Hradci Králové.

Hostem tohoto setkání byla i zástupkyně města Kroměříž, paní Jarmila Číhalová, která seznámila přítomné seniory např. s výsledky posledních voleb, a ujistila je, že město na ně myslí i ve svých dalších plánech.

© design Max portman 2005