Galerie

Děkanátní bál 2010 (16. 1. 2010)

Letošní Děkanátní bál 2010 se konal v sobotu 16. 1. 2010 od 19.30 hodin v Domě kultury.

K tanci hráli: Dechová hudba Hanačka z Břestu a DJ SEAL a DJ RAF.

Historické tance předvedlo Historizující sdružení žakérské Poustevník, o.s., z Brna. Zaskotačit "po staru" si mohli i účastníci plesu, protože byli vtaženi do víru historického tance.

Mladší biřmovanci od sv. Mořice předvedli pohádku "Tak svět odplácí."

Starší biřmovanci pak měli vystoupení "Rebelové."

Děti předvedly i STREET DANCE.

V malém sále zahrála rocková skupina BIG-LESS.

Součástí plesu byla již tradiční bohatá tombola, jejíž výtěžek byl věnován na vzdělání indického "adoptivního" chlapce Solomona a na další charitativní projekty.

© design Max portman 2005