Galerie

Pouť do Žarošic (13. 10. 2009)

V Žarošicích se každoročně od 13. května do 13. října pořádají mariánské poutě na památku zjevení Panny Marie Fatimské. Za služby minulého faráře, otce Kopeckého, je organizovali pouze farníci ze Žarošic. Jeho nástupce, současný farář, otec Josef Pohanka, požádal o pomoc při zajišťování poutí i okolní farnosti. Na tuto výzvu zareagovali i členové společenství Živý růženec z naší farnosti. Proto se v úterý 13. října vydali spolu s dalšími farníky a i s farářem farnosti, otcem Markem Adamczukem, do Žarošic. Cestu provázelo vskutku „aprílové“ počasí, takže poutníci byli rádi, když konečně uviděli žarošický kostel sv. Anny. Tento kostel byl postaven roku 1801 (po požáru původního kostela), před jeho průčelím stojí soubor zajímavých barokních soch z druhé čtvrtiny 18. století. Všichni poutníci mohli obdivovat překrásnou květinovou výzdobu uvnitř kostela i výzdobu nádvoří, kde Mons. Josef Socha sloužil mši svatou. Této mši svaté předcházel rozjímavý růženec – bolestná tajemství – který vedly členky Živého růžence z kroměřížské farnosti (měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové). Ty ke krásnému prožití mše svaté přispěly i čtením, zpíváním žalmů a přímluvami. Po skončení mše svaté nesly v čele průvodu vesnicí krásně vyzdobenou sochu Panny Marie. Řádně přituhlo, a tak se poutníci halili do bund a snažili se při chůzi zahřát. I když „zmrzlá“, přesto to byla pěkná pouť prožitá v duchu velké radosti a víry.

(autorka Stanislava Sigmundová - kráceno)

© design Max portman 2005