Galerie

Výstava k Roku kněží (19. 6. 2009 - 19. 6. 2010)

Výstava je tvořena čtyřmi panely.

Na prvním panelu je povídání o patronovi Roku kněží - sv. knězi Janu Maria Vianney.

Na dalších dvou panelech je chronologický seznam kněží, kteří kdy působili v naší farnosti, a většina z nich zde má i svou fotografii.

Poslední, čtvrtý panel, představuje působení oblátů v naší farnosti.

© design Max portman 2005