Galerie

Popelka nazaretská (18. 11. 2009)

V pásmu Popelka nazaretská s hudbou Víta Petrů vystoupili v našem kostele studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Svaté Anežky České, školní sbor Datio pod vedením Ludmily Adamcové a studenti dramatické výchovy pod vedením Jany Mrlínové.

Básnická sbírka Popelka nazaretská vznikala kolem roku 1955 za dramatických podmínek. Její autor, Václav Renč, český křesťanský básník, dramatik a překladatel, byl již několikátým rokem vězněn v leopoldovské věznici. Byl totiž ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dvacet pět let kriminálu.

Jeho básně se tajně stovky muklů učily zpaměti, verše byly psány i na cigaretové papírky, protože jedině tak se daly nepozorovaně vynést z vězení.

Samotné představení bylo pojato netradičním způsobem. Herecké výkony studentů doprovázel překrásný zpěv jejich spolužáků. Světelné efekty, svíce, působivé prvy, stejně jako nádherná hudba a zpěv vytvořily v kostele úžasnou atmosféru. Účinkující si právem vysloužili velký potlesk.

© design Max portman 2005