Galerie

Děkanský bál (14. 2. 2009)

Děkanský bál se konal v kroměřížském Domě kultury. Vládla skvělá atmosféra. V hlavním sále hrála skupina Hanačka z Břestu, v malém sále pak DJ Vidicki.

Na bále vystoupil Démáirt – soubor irských tanců YMCA z Brna. Diváky rozveselili svými vstupy i mladí z farnosti sv. Mořice, které vedl P. Miroslav.

Na bálu se představilo také nově zřízené Rodinné středisko, pobočka Kroměříž. Na jeho počest si účastníci přiťukli šampaňským.

Byla i bohatá tombola, jejíž výtěžek jsme věnovali Solomonovi – našemu adoptivnímu dítěti – a kroměřížskému Rodinnému středisku.

© design Max portman 2005