Duchovní

Duchovní

Zeptejte se

P. Vít Hlavica

P. Vít Hlavica
13. 5. 1977 narozen ve Slavičíně
dětství prožil ve Vysokém Poli
1991 - 1995 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
studium Teologická fakulta v Olomouci
2000 jáhenské svěcení
2000 - 2001 jáhenská služba v Zábřehu na Moravě
30. 6. 2001 kněžské svěcení v Olomouci
2001 - 2003 kaplanem ve Veselí nad Moravou a Radějově
2003 - 2010 farářem v Polešovicích
od 1. 7. 2010 farářem v Kroměříži, farnost Panny Marie

Ph.D. Karel D. Skočovský

P. Karel Skočovský
17. 10. 1980 narozen v Prostějově
po 2 letech se rodina stěhuje do Slušovic
1995-1999 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
1999-2007 Studium psychologie na FF MU v Brně (Ph.D.)
2007-2010 Studium teologie na CMTF v Olomouci
2010-2013 Studium teologie na Papežské Lateránské univerzitě, Řím
2013 Jáhenské svěcení
2013-2014 Jáhenská služba na AG v Kroměříži
2014- Kněžské svěcení – kaplan v ŘKF Panny Marie Kroměříž

Mgr. P. Iosif Altman

P. Iosif Altman
1. 2. 1963Narozen v Gemiku, Rumunsko
© design Max portman 2005