„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Informace o zpracování osobních údajů farnosti

Str. 1 Str. 2

NAŠE FARNOST ZVE:(pro zvětšení klikněte)

Dětské mše sv. Hody farnosti Školní mše sv. Až na smrt Pouť žen

OSTATNÍ AKCE FARNOSTI:

Sbíráme víčka od PET Brožurka 14 Božích pomocníků Dotace Zlínského kraje Táborák

Otevřené brány 2019

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - státní svátky, sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- úterý až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

OSTATNÍ AKCE

Příprava na manželství Duchovní obnovy Králíky Pobyty pro seniory Letní škoda liturgiky Sbírka školních potřeb

OSTATNÍ AKCE pokračování

Národní pouť do Říma Přednáška Diny Štěrbové Setkání schol

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž - informace

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814. Farnost tyto akce neorganizuje!

Adorace mládeže za mládež

budou vždy třetí pátek v měsíci v 19.00 h v různých farnostech našeho děkanátu.

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/akce-pro-mladez/

Chvály pro mládež

VEČERY CHVAL

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.cz

http://www.vecerychval.cz

ÚKLID KOSTELA

Služby v kostele - úklid

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny.

Termíny: každé 1. pondělí v měsíci

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných)? Nabídněte mu návštěvu kněze. Nedejte na řeči typu „nechci pana faráře obtěžovat“. Otcové P. Bohumil i P. Karel rádi všechny tyto nemocné navštíví a nabídnou jim svátosti. Nahlaste, prosím, jméno, adresu a kontakt na nemocného ve farní kanceláři. Otcové se ozvou a návštěvu domluví.

Termíny: každý 1. pátek v měsíci


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

..., 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

..., fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h, fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h, fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

, Každý 2. čtvrtek v měsíci, 15.00 h, u sv. Mořice!!!

Skupinky Hnutí modlitby matek

Každý 1. čtvrtek v měsíci, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie.

Misijní skupinka

..., pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

..., v 8.00 h mše sv., poté snídaně a program na faře

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h, kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h, fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005