Archiv rubriky: Informace z farnosti

informace o dění ve farnosti, připravované akce, poutě apod.

Vážení farníci,

dovolte mi prosím. abych se představil. Vyrůstal jsem ve vesničce jménem Křtomil, která patří do dřevohostické farnosti a leží na úpatí Svatého Hostýna. Po základní škole jsem se rozhodl jít na AG, zde jsem se stihl pořádně zamilovat. odmilovat, a ještě lépe zamilovat do Ježíše Krista a jeho církve.

V Kroměříži jsem také zvládl udělat autoškolu a díky tomu jsem si uvědomil, že znalost místních jednosměrek rozhodně není na škodu l

Napoprvé jsem byl v tomto kostele pravděpodobně jako malý kluk se svou tetou a křestní kmotrou, a to přímo na hody. Pamatuji si farní zahradu, a jak mi chutnaly koláče.

Na faře jsem byl poprvé za otcem Karlem Skočovským. Přicházel jsem k němu na kávu a na kus životní moudrosti, abych se vhodně rozhodl, zdali je cesta kněžství pro mě, nebo ne.

Jednou jsem se ho zeptal, zdali v prostorách fary nestraší, a on so začal smát způsobem jemu vlastním a řekl: No, my si tu strašíme sami. Od té doby s tímto fenoménem nemám problém, zvláště v těchto vznešených prostorách.

Po gymnáziu jsem vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. V rámci studia v semináři jsem měl příležitost studovat ve Věčném městě, v Římě, na Lateránské univerzitě a bydlet v Nepomucenu. Bylo mi ctí tam na velikonoční vigilii ministrovat Svatému otci a také nést kardinála Berana při jeho repatriaci. Povzbuzením mi také bylo, že v tomtéž městě studoval jistý otec Karel Skočovský. S jeho pobídnutím jsem začal psát diplomovou práci na téma o Panně Marii v díle Tomáše Špidlíka.

Potom jsem šel „na zkušenou“ pracovat do Svitavské nemocnice, a to jako sanitář/ošetřovatel na covidovém odděleni – interně. Viděl a zažil jsem tam ledacos. Byl to čas nesmírně těžký, ale v mnohém obohacující.

V sobotu 19. června jsem se stal jáhnem. Byl jsem poslán do zdejší farnosti a věci si vybalil v pokojíku po otci Skočovském… Boží humor je krásný.

Těším se z toho, že mohu být v tomto nádherném městě s vámi a mohu vám jako jáhen sloužit a hlásat Boží slovo, Ježíše Krista l

Váš bratr jáhen Pavel Fiala

Světový den prarodičů a seniorů

Na dnešní neděli 25. července připadá první Světový den prarodičů a seniorů, který vyhlásil papež František. Připomínáme, že při této příležitosti je možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci.

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů

Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se v mém životě již splnily, i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje, nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, jak nepřestávat snít a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev, aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby se utišila bouře pandemie, chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi žít naplno každý okamžik, který mi dáváš, v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků.
Amen.

Odpustky ke Světovému dni prarodičů a starých lidí

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů, který připadá na 25. července, bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informovala o tom Apoštolská penitenciárie.
Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Apoštolská penitenciárie také vyzývá všechny kněze ke zvláštní připravenosti slavit svátost smíření, která je jednou z běžných podmínek pro získání odpustků.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Co je důležité

S podivem sleduju veřejné debaty: hlavním tématem je ona šílená diskriminace plynoucí z očkování. Postrádám reflexi na to, co znepokojuje mě. Naši zemi navštívil Franz Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise. O obsahu jednání, která tu vedl, jsme se mnoho nedozvěděli. 

Na pražském Hlavním nádraží před odjezdem do Ostravy sdělil, že jeden z důvodů, proč přijel, jsou výkyvy počasí a ty že jsou důsledek klimatické změny a ta že plyne z lidské činnosti. Načež odjel do Ostravy a tam ho ujistili, že se v Ostravě už brzy nebude těžit uhlí, budou se tam těžit data. To mě utvrdil v obavě, že jsme v rukou naprostých šílenců.

Bohužel najdeme šílence mezi těmi, kdo svými rozhodnutími ovlivňují naše životy, jako mezi těmi, kdo na sebe berou roli veřejného hlasu.

Pandemie přejde, čím víc lidí se nechá naočkovat, tím dřív to bude. Odhodíme roušky, začneme chodit do biografu a v nočních podnicích, považte, se bude smět tančit bez rizika, že dovnitř trhne URNA. Ale za benzín budeme platit šedesát korun za litr, topit budeme v zimě na 16 stupňů a piráti se postarají o to, aby provedení nařízení opatření bylo dodržováno (třeba nám instalují dálkově odečitatelný teploměr). Za komunismu býval jeden den v týdnu bezmasý (ano, jsem pamětník), dočkáme se jednoho dne v týdnu s masem (pokud možno umělým z mořských řas). A tak dále, mohu ve své realistické sci-fi vizi pokračovat.

Tohle je reálná hrozba a řeči pana Timmermanse o cirkulární ekonomice a řeči našich magorů o těžbě dat na Ostravsku mě utvrzují ve víře, že to přijde dřív než bych čekal i já.

Je to správná doba pro nekonečné debaty o tom, zda má hrdý občan deklarovat svobodnou vůli odporem proti očkování?

Já spíš doporučuju chystat si žlutou vestu.

Připomenu, že tu si navlékali Francouzi, než vyrazili do ulic, když jim vláda zdražila benzín. Mnohem míň, než jak se dá čekat v důsledku klimašílenství přicházejícího od Timmermanse a jeho spřeženců.

Převzato z Neviditelného psa

Zápis z farní rady ze dne 23. 6. 2021

Přítomni: O. Bohumil, Tamara Suchánková, Vlaďka Kapounková,
Jiří Stodůlka, Marie Štěpančíková
Omluveni: Dr. Olga Loučková, Mgr. Pavel Motyčka, Pavel Dvořák


1) 15. 8. 2021 – neděle – farní hody, mše sv. v 8:00 hod., v 9:15 hod. a v 10:30 hod.
Odpoledne na faře bohatý program pro děti + občerstvení zajištěno.

2) 18. 9. 2021 – sobota – plánovaná farní pouť do Kostelního Vydří
program a podrobné informace zveřejníme postupně
3/ Změna v časech bohoslužeb ve všední dny od 1. 7. 2021.
Po zjištěných tříměsíčních zkušenostech se zrušením večerních mší svatých, na návrh farní rady, po domluvě a souhlasu s farářem o. Bohumilem se mění pořad a čas mší svatých ve všední dny
takto:
pondělí: večer v 18.00 hodin
úterý: ráno v 8.00 hodin přes prázdniny, v 7.45hodin ve školním roce
středa: ráno v 8.00 hodin
čtvrtek: ráno v 8.00 hodin
pátek: večer v 18.00 hodin
v sobotu a v neděli zůstávají zachovány všechny mše svaté tak, jako doposud.

Zapsala: Štěpančíková Marie
v Kroměříži 25. 6. 2021

Arcibiskup Graubner vysvětí pět novokněží

V sobotu 26. června 2021 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení pět jáhnů, absolventů Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 a sledovat ji lze také on-line.
Mgr. Filip Hochman (1992, Kyjov) bude primiční
mši svatou slavit v pondělí 5. července od 15.00 na Masarykově náměstí v Kyjově.
Mgr. Petr Janíček (1994, Šternberk) svou první mši svatou oslaví v neděli 27. června od 15.00 na farní zahradě v Újezdě u Uničova.
Mgr. Dominik Kovář (1995, Vsetín) oslaví primici v sobotu 3. července od 15.00 u kostela sv. Kateřiny v Lidečku.
Mgr. Michal Staufčík (1994, Uherské Hradiště) bude celebrovat primiční mši svatou v sobotu 10. července od 15.00 na náměstí Velké Moravy (u kostela Ducha Svatého) ve Starém Městě na Uherskohradišťsku.
Mgr. Václav Škvařil (1991, Vyškov) primici bude slavit v úterý 6. července od 10.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.
Pokračování textu Arcibiskup Graubner vysvětí pět novokněží

modlitba za ukončení pandemie zazní z vatikánských médií

Začal mariánský měsíc květen. Papež František vyzval k celosvětovému májovému modlitebnímu řetězci za ukončení pandemie covidu-19, tuto iniciativu dnes otevřel růžencovou pobožností v Gregoriánské kapli vatikánské baziliky. Vybídl, aby se připojila mariánská poutní místa na celém světě. 

Vždy v 18 hodin začne na vatikánských médiích přímý přenos, případně záznam modlitby z některého mariánského poutního místa ve světě – jsou mezi nimi francouzské Lurdy, italské Loreto, Fatima v Portugalsku, kam tento „modlitební maraton“, jak iniciativu pojmenoval papež, doputuje 13. května, dále například polská Čenstochová, irský Knock, Medžugorje v Bosně a z mimoevropských třeba brazilská Aparecida, argentinský Lujan, japonské Nagasaki nebo Harissa v Libanonu. Poslední květnový den tento cyklus papež uzavře ve vatikánských zahradách.

K iniciativě, která má podle papeže vystihnout slova o církvi apoštolů (motto pochází ze Skutků – „celá církevní obec se naléhavě modlila k Bohu“ – 12, 5), se připojují i některé biskupské konference včetně české. Její předseda, olomoucký arcibiskup Jan Graubner vybídl správce tuzemských poutních míst, aby rovněž pořádali podobná modlitební setkání a podle možnosti je přenášeli na internetu, aby se k nim mohlo připojit co nejvíce věřících.

zdroj: Vatican news, cirkev.cz

Změna bohoslužeb

Protože jsem momentálně v naší farnosti na veškerou liturgickou a pastorační činnost sám (a netuším, jak dlouho tomu tak bude) a sloužit ve všední dny více bohoslužeb by měla být pro kněze výjímka, nebudou od 5. dubna 2021 večerní mše sv. v pondělí, ve středu a v pátek.
– V pondělí bude v 18:00 hod. příležitost ke společné modlitbě růžence,
– ve středu v 18:00 hod. jste zváni na modlitbu breviáře a na malou pobožnost ke sv. Josefovi, jemuž je zasvěcen tento rok, a
– v pátek bude od 18:00 hod. do 19:00 hod. adorace.
Sobotní mše sv. s nedělní platností zůstává.
Tato změna je samozřejmě dočasná a ve chvíli, kdy budeme moci opět sloužit bohoslužby oba dva, všednodenní mše sv. budou opět obnoveny.

o. Bohumil

SHM-Farní tábor 2021

O prázdninách plánujeme FARNÍ TÁBOR pro děti 1. – 5. třídy ZŠ v Kelči, ve dnech 7. – 14. 8. 2021. Děti se jako obvykle mohou těšit na prožití týdenního příběhu, sportovní aktivity a další dobrodružství. Také se na táboře zábavnou formou naučí základy jednoho ze světových jazyků. 

Ubytování dětí je ve zděných budovách fary v Kelči. V rámci farního areálu budeme využívat sportovní hřiště, součástí pozemku je také ovocný sad a další prostory. Stravu na táboře zajišťujeme sami.

Cena tábora je následující:

1 600 Kč pro členy klubu SHM 1 800 Kč pro ostatní

Je také možné zaplatit tzv. sponzorovanou cenu ve výši 2 000 Kč. Takto získané prostředky navíc využijeme především na nákup kvalitních potravin.
Přihlášky spolu s finanční částkou odevzdejte co nejdříve, osobně či ve
farní kanceláři P. Marie nebo zašlete na email  martinstachon@seznam.cz (přihláška ke stažení zde)

Platbu je možné provést také přes účet, bankovní spojení SHM Kroměříž je 176934106/0300. Do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte.

Přihlašování na tábor je možné od 22. 3. 2021.
Pro další informace nebo speciální požadavky kontaktujte  martinstachon@seznam.cz.