kostel P.Marie

Vítejte na našem webu


Bohoslužby v naší farnosti

Kostel Panny Marie v Kroměříži:

pondělí 8:00 – 18:00
úterý *
7:45 s účastí dětí z CZŠ v Kroměříži
středa
8:00 a 18:00
čtvrtek
8:00
pátek
8:00 a 18:00
sobota
8:00 a 18:00
neděle
8:00, 9:15 a 10:30
*v červenci a srpnu 8:00 hod.

Příležitost ke sv. zpovědi je

– vždy půl hodiny před každou mší svatou,
– každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci zpovídají od 9:00 hod. do 11.00 hod. kněží z jiných farností,
– na 1. pátek v měsíci se zpovídá ráno půl hodiny přede mší sv. a.večer od 17:00 hod.
Současně je na 1. pátek večer adorace před Nejsvětější svátostí.

Filiální kostel sv. Floriána ve  Skašticích

Neděle                             10.30 hod.
1. čtvrtek v měsíci         18.00 hod.


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ŠK. ROK 2019/2020 – NA FAŘE

1. třída úterý 14:30 – 15:15 h. Tamara Suchánková
2. třída úterý 16:00 – 16:45 h. Tamara Suchánková
2. třída středa 14:15 – 15:00 h. Tamara Suchánková
3. třída středa 14:15 – 15:00 h. Tamara Suchánková
3. třída středa 15:00 – 15:45 h. P. Karel Hořák
(příprava na první sv. přijímání)
4.-5. tř. čtvrtek 14:15 – 15:00 h. P. Karel Hořák
6.-9. tř. čtvrtek 16:00 – 16:45 h. P. Bohumil Kundl


informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužebb