služba lektorů

Modlitba před čtením Písma svatého

(pro lektory)
 
Pane, hle, stojím před velkým
Tajemstvím Tvého Slova,
Které mám předávat ostatním lidem.
Prosím Tě, pomoz mi být nejdříve dobrým
posluchačem a svědkem Tvého slova.
Očisti mé rty od veškeré nečistoty, 
udělej ze mě svůj nástroj, abych mohl Tebe
nést lidem:v srdci, na rukou a rtech.
Amen

informace o dění ve farnosti, zprávy, pořad bohoslužebb