Zápis z jednání pastorační rady dne 16. 1. 2020

Program:

  1. Úvod – modlitba
  2. Poděkování členům pastorační rady za práci pro farnost za předešlé období
  3. Témata jednání:

1)  8.  2.  2020 – Farní ples – sál Psychiatrické nemocnice Kroměříž, hraje kroměřížská skupina Spam Rock a cimbálová muzika Pavla Kordíka, ples zajištěn – jednotliví členové farní rady pověřeni úkoly (tombola, šatna, občerstvení, výzdoba apod.)

2) 15. 2.  2020 – Farní zabijačka – prase zajištěno (Pavel Dvořák) – porážka Holešov o den dříve, začátek v 7.00hod, topení pod kotly cca 6.00hod, prodej výrobků od 15.00hod, možnost podívat se, kdykoliv (zabijačku zajišťuje P. Motyčka – 20. 1. 2020 –schůzka k farní zabijačce rozdělení prací).

3) 18. 4. 2020 –  Pouť chlapů – Blatnice pod Sv. Antonínkem (zajišťuje Jirka Stodůlka –  cena cca Kč 500,-)

4)  16. 5. 2020 Farní pouť – Ostrava – televize Noe

5)   8. – 15. 8. 2020 Letní tábor pro děti – fara Dřevohostice – max. 30 dětí 1. -7. třída – vedoucí Ing. Martin Stachoň

6) Ministrantský putovní tábor  – od 13.7. – 16. 7. 2020

7) Farní dovolená – od 5.7. – 10. 7. 2020 – 5 dní – kemp změna, nutno domluvit, chatky pro 4 – 5 osob, Kč 550,- 1noc/1 chatka

8) informační list o aktivitách ve farnosti, i na faře,  – vypracoval o. Bohumil, ještě    dodat kontakty na vedoucí jednotlivých společenství

9) O. Karel Skočovský odchází od 1. 3. 2020 do Zábřehu na Moravě. Rozloučení farnosti a poděkování za dosavadní práci  o. Karlovi proběhne v neděli 23. 2. 2020 při všech mších svatých

10) Postní doba: nová aktivita – hledání křížů v Kroměříži a okolí

11) Křížové cesty v postní době budou bývat jako obvykle v pátek večer od 17.20 hod a v neděli od 15.00 hod

12) Noc kostelů 5. 6. 2020 – nabídka programu a aktivit – kontakty

13) oprava figurek z betléma – možnost opravy p. Čech

14) vyhlašování sbírky každou neděli?

15) návrh na zvýšení počtu akolytů – vylepšení možnosti donášení sv. přijímání do Domova pro seniory ve Vážanech

16) Příští setkání pastorační rady ve čtvrtek 27.2. 2020 v 18.00 h na faře

 4. Závěr – Modlitba

Vyhotovila: Marie Štěpančíková, 21. 01. 2020