POSTNÍ AKTIVITA

Milí bratři a sestry, milé děti.

V kostele je pro Vás opět připravená postní aktivita. Tentokrát nejen pro děti, ale pro všechny, kdo touží něco v sobě změnit nebo uzdravit. Právě v tuto dobu nám Bůh ukazuje spoustu důvodů, proč bychom měli přemýšlet o proměně a uvědomění si hluboké podstaty Víry. Je zde Golgota s ukřižovaným Ježíšem a lotry.
Jedním zatvrzelým ve svém já a druhým pokorným, litujícím a
toužícím po své proměně, odpuštění, Království nebeském a prosícím Ježíše.
Pojďme prosit stejně jako on a přinášejme co cítíme ve svých srdcích. Děti v náboženství učím, že postní čas v nás může mnohé proměnit. Že je to jako když se ne vždy zrovna roztomilá housenka zakuklí a po 40 dnech se promění a vylétne z kukly krásný motýl.
A tak nám všem přeji, aby nám dal Bůh prožít ten zázrak, abychom i my po jejím skončení vylétli a byli ozdobou Božího Království.

Pod tabulí s vyobrazením evangelia je stoleček a na něm vytištěná srdce a fixy. Každý si může vzít jedno „své“ srdce a připevnit na tabuli.  Potom můžete kdykoli přicházet a fixou v podobě nakresleného křížku do srdce odevzdávat vše co potřebujete odevzdat, co toužíte obětovat, změnit. Můžete i psát myšlenky a vzkazy Ježíši a nejen jemu.;-) 
Malým návodem jak začít, je připevněných 10 myšlenek –  „10 způsobů lásky“ spojených s odkazy na evangelia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *