NÓTA O POPELEČNÍ STŘEDĚ

KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI
NÓTA O POPELEČNÍ STŘEDĚ
Označování věřících popelem v době pandemie
Prot. n. 17/21

Kněz po modlitbě svěcení popela a pokropení popela svěcenou vodou (přitom nic neříká) pronáší jednou pro všechny přítomné formuli, jak je uvedena v Římském misálu:
»Paenitémini, et crédite Evangélio« [Čiňte pokání a věřte evangeliu] nebo »Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris« [Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš].
Potom si kněz umyje ruce a nasadí roušku chránící nos a ústa; pak označuje popelem věřící, kteří přistupují k němu, nebo — když je to vhodné — přistupuje on k věřícím a oni stojí na svých místech. Kněz bere popel a sype ho na hlavu jednoho každého člověka; nic přitom neříká.
V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 12. ledna 2021.

R O B E R T K A R D I N Á L  S A R A H
prefekt
 Arthur Roche
arcibiskup sekretář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *